Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der i deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg og via dette har mulighed for at identificere behovet for forebyggende tandpleje. Dvs. social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale, der arbejder med borgere, der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Formål

Efter endt uddannelse er deltageren i stand til at vurdere, observere og udføre sufficient forebyggende tandpleje hos borgeren.

Beskrivelse

I forbindelse med den daglige pleje og omsorg kan deltageren vurdere behovet for hjælp til daglig tandpleje hos den enkelte borger med udgangspunkt i dennes funktionsniveau. Deltageren kan endvidere udføre den daglige tandpleje ud fra kendskab til etiske dilemmaer, herunder risiko for omsorgssvigt. Deltageren kan desuden genkende de mest almindelige tandproblemer og tandsygdomme og kan vurdere, om der er behov for inddragelse af den almindelige voksentandpleje, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Varighed

2 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

40123


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vælg hold

Tilmeld

Kviknummer

1739-40123

Afholdelsested

SOSU Nord Aalborg
På Sporet 8A
9000 Aalborg

Dato

26-09-2017 - 27-09-2017

Tilmeldingsfrist

26-08-2017

Varighed

2,0 dage

Undervisningstype

Dagundervisning

Minimum antal deltagere

23

Pris for AMU-kursister

0,00,-

Kontaktperson

Malene Jensen, tlf. 72218100, email makj@sosunord.dk