Arbejdet med børn med fysiske handicap

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, skole og SFO.

Formål

Deltageren kan indgå i arbejdet med børn med fysiske handicap i dagtilbud, SFO og skole ud fra kendskab til fysiske handicap og sansemotorik, relevant lovgivning og en forståelse for barnets særlige vilkår og respekten for barnets selvbestemmelse. Deltageren lærer at reflektere over egen praksis især i forhold til at kunne respektere barnets intimitet og indflydelse på sin hverdag, også hvor det har mest brug for hjælp.

Beskrivelse

Deltageren kan indgå i arbejdet med børn med fysiske handicap i dagtilbud, SFO og skole og understøtte en respektfuld pædagogisk praksis, der tager hensyn til barnets særlige udfordringer. Deltageren arbejder på baggrund af kendskab til de mest almindelige former for fysisk handicap samt relevant lovgivning og dens værdigrundlag. Deltageren kan hjælpe barnet til at forfølge egne ønsker og behov under hensyntagen til og med respekt for barnets selvbestemmelse og relationsdannelse. I det arbejde kan deltageren bidrage til at planlægge og gennemføre aktiviteter i samarbejde med barnet, der muliggør barnets deltagelse i børnefællesskabet. Desuden kan deltageren bistå barnet i praktiske situationer eksempelvis i forbindelse med personlig hygiejne og måltider. I denne forbindelse kan deltageren inddrage relevante hjælpemidler og udføre arbejdet med respekt for det enkelte barns grænser og intimitet. Deltageren kan reflektere over egen praksis og er opmærksom på betydningen af at fungere som rollemodel i relation til holdninger og normer i barnets omgivelser.Deltageren kan indgå i en dialog og samarbejde med kolleger, forældre og andre samarbejdspartnere omkring barnet. I det arbejde kan deltageren beskrive og begrunde sin egen praksis samt udføre arbejdet med afsæt i andres anbefalinger, eksempelvis anbefalinger fra fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Varighed

5 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Fagkode

40954


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)