Kirurgisk fordybelsesmodul

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter ansat i den sekundære sektor.Deltageren skal have minimum 1 års praktisk erfaring inden for det somatiske område, og ved optagelsen på uddannelsen være ansat på en kirurgisk afdeling.

Formål

Deltagerne kan varetage den komplekse helhedsorienterede omsorg og pleje af den kirurgiske patient.

Beskrivelse

Deltagerne kan efter uddannelsen:- bevidst anvende sin viden om kirurgisk sygdomslære i forhold til de almene pleje- og omsorgsmæssige opgaver i relation til den kirurgiske patient. - bevidst anvende sin viden om de psykologiske og pædagogiske faktorers indflydelse på sundheds- og sygeplejen af den kirurgiske patient. - selvstændigt observere og udføre forebyggende præoperativ sundheds- og sygepleje hos patienten med en almen kirurgisk lidelse.- selvstændigt observere og udføre forebyggende postoperativ sundheds- og sygepleje hos patienten med en almen kirurgisk lidelse. - selvstændigt observere og vurdere samt udføre sundheds- og sygepleje af de hyppigst forekommende sårtyper på en kirurgisk afdeling.- selvstændigt vurdere behov for og udføre forebyggende mobilisering af den kirurgiske patient. - bruge sin viden om ernærings- og væskebalancens betydning som forebyggende indsats for den kirurgiske patient. - selvstændigt observere og vurdere samt iværksætte forebyggende sundheds- og sygeplejemæssige handlinger i forbindelse med udskillelser hos den kirurgiske patient. - selvstændigt observere og bruge sin viden om smerters betydning for den kirurgiske patient samt iværksætte forebyggende sundheds- og sygeplejehandlinger rettet mod smerter. - selvstændigt observere og bruge sin farmakologiske viden om de mest almindeligt anvendte lægemidler, deres virkning og bivirkning, på en kirurgisk afdeling. - selvstændigt bruge sin viden om hygiejnens sygdomsforebyggende betydning i en kirurgisk afdeling.

Varighed

20 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Fagkode

42675


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)