Digitaliseringsstrategi

Den Digitale Erhvervsuddannelse

I 2013 indgik Regeringen, Kommunernes Landsorganisation og Danske Regioner en aftale om en Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020. I denne strategi fremgår det at:

" Med denne fællesoffentlige strategi for digital velfærd vil regeringen, KL og Danske Regioner sætte mere fart på en omstilling, der allerede er i gang, så kerneydelserne i sundhedsvæsenet, på socialområdet og på undervisningsområdet i højere bliver digitalt understøttet. På samme måde som administrative processer i stigende grad er blevet digitaliseret, vil digitale løsninger blive et centralt element i den velfærd, der leveres til blandt andre patienterne, de ældre, borgere med funktionsnedsættelser samt til børn og unge på deres vej i uddannelsessystemet. "[1]

I 2015 udarbejdede Undervisningsministeriet en strategi for Den digitale erhvervsskole, i forlængelse af den politiske aftale, der blev indgået i 2014: Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser- EUD reformen:

"Hovedformålet med den digitale erhvervsuddannelse er at udnytte de muligheder, som digitalisering giver, for at berige og ændre undervisningsformerne til gavn for elevernes læring. Det gælder både i undervisningen på skolerne og i koblingen mellem aktiviteterne i skolen og i praktikforløbet."[2]

På alle erhvervsskoler er der en digitaliseringsproces i gang. På SOSU Nord har vi valgt, at vi i 2016 arbejder med at implementere iPads i undervisningen, da denne teknologi også anvendes i vores branchefelt, både indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Det er ikke alle SOSU Nords elever, der bliver digitaliseret i 2016, men alle de elever, der starter på en uddannelse i 2016, kommer til at anvende iPads i deres uddannelsesforløb. For elever der er startet før 2016, er der taget stilling til om deres hold skal anvende iPads i det resterende uddannelsesforløb. Se yderligere information på It's Learning.

I forbindelse med overgangen til digital erhvervsskole opstår der naturligt spørgsmål, og vi har derfor samlet en række af disse, samt svarene på dem, i en "Digitaliserings - ofte stillede spørgsmål (FAQ)":

Spørgsmål

Svar

Skal jeg have en iPad?

JA.

Du kan ikke følge undervisningen på SOSU Nord uden iPad.

Vi anvender f.eks. iPad'en til at:

 • dele dokumenter mellem lærer og elev.
 • "pushe" apps til hele klassen på en gang
 • reflektere over egen læring.
 • løse opgaver individuelt og i grupper.
 • modtage og aflevere opgaver.

Hvis du ikke har en iPad kan du låne en af SOSU Nord i din uddannelsesperiode.

Må jeg bruge min egen iPad i undervisningen?

JA.

Din iPad kan anvendes i undervisningen hvis du har IOS 10 eller en senere udgave installeret.

Når du benytter din egen iPad, skal den oprettes i SOSU Nords MDM system.

Denne oprettelse koster et administrationsgebyr på kr. 312,50.

Jeg ønsker at bruge min egen iPad i undervisningen, hvilke krav skal den som minimum leve op til?

 • Vi anbefaler at det er en iPad AIR 2 udgave, da der med denne model følger de standard apps vi anvender i undervisningen: Pages, Keynote og iMovie.

  Hvis du vælger en anden type iPad skal du selv tilkøbe disse apps.
   
 • Vi anbefaler at din iPad har 32 GB, da du f.eks. vil benytte iPad'en til at optage video i undervisningen.

  Du kan anvende en iPad med 16 GB, men du kan opleve problemer med lageringskapaciteten. 

Hvad er et MDM system?

MDM betyder Mobile Device Management.

Et MDM system er et administrationssystem til mobile enheder. På SOSU Nord skal alle iPads oprettes i MDM for at kunne modtage de apps og materialer, vi sender til klasserne.

Hvad koster det at låne en iPad?

Administrationsgebyr på kr. 437,50 pr. halve år.

Hvorfor skal jeg møde med opladt iPad?

Alle elever forventes at møde ind med en opladet iPad, så de er klar til at indgå i undervisningen.

iPad'en bruges til at løse mange typer opgaver i løbet af en dag, og det stiller krav til mobiliteten. Det kan være svært at løse opgaverne med iPad'en koblet til strømstikket.

Hvis din iPad løber tør for strøm i løbet af dagen, er der strømstik til rådighed.

Må jeg anvende min PC?

Ja, du må gerne anvende din PC.

Du vælger selv om du også ønsker at anvende din pc i undervisningen for eksempel til større skriveopgaver.

Må jeg anvende iPad'en til private formål?

iPad'en anvendes i undervisningen på SOSU Nord, men du må også anvende iPad til private formål.

Du har iPad'en til rådighed i hele din uddannelsesperiode, altså både i skole og praktikperioder.

Hvor meget stiger min brugerbetaling i 2016?

Uddannelser på SOSU Nord har altid haft en form for brugerbetaling i forhold til de materialer, der anvendes i uddannelsesforløbet. iPad'en betyder mindre brug af andre materialer, f.eks. skal du ikke mere have en printkonto som elev på SOSU Nord.

Eksempel på forskellen i brugerbetalingen 2015 / 2016. Grundforløbselevernes brugerbetaling:

 • 2015 samlet materialeudgift: kr. 687,50
 • 2016 samlet materialeudgift inkl. lån af iPad: kr. 937,50-

Altså en stigning i brugerbetalingen på 26 % / kr. 250,- for hele uddannelsesforløbet.

 

Kan jeg beholde min iPad mellem to uddannelsesniveauer?

 

Elever med en uddannelsesaftale (fx GF2 til SSH) kan beholde deres iPad mellem de to uddannelsesniveauer mod betaling af et administrationsgebyr (72,92 kr/mdr)  i den uddannelsesfrie periode.

Ønsker du at beholde iPad'en så kontakt SOSU Nords IT-support. Du skal fremvise en gyldig uddannelsesaftale / ansættelsesaftale med din arbejdsgiver.

Bemærk at iPad'en stadig administreres og serviceres af SOSU Nord i perioden.

 

Hvad gør jeg med min iPad, hvis jeg går på barsel?

 

Hvis du går på barsel under dit uddannelsesforløb, kan du beholde din iPad mod betaling af et administrationsgebyr (72,92 kr/mdr) i perioden.
Du kan også aflevere din iPad, når du går på barsel, og så få en udleveret, når du genoptager dit uddannelsesforløb.

Bemærk at iPad'en stadig administreres og serviceres af SOSU Nord i perioden.

På ItsLearning finder du en vejledning til backup af dine data.

 

Hvad hvis jeg får en skade på min iPad, eller den bliver stjålet?

Ved skade eller tyveri - henvend dig til IT-support på SOSU Nord.

Ved tyveri skal du straks melde dette til nærmeste politikreds.


Kan jeg købe min iPad efter endt uddannelsesforløb?

Nej. Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at indgå en aftale med leverandøren om frikøb af en enhed.

 

Hvad hvis jeg mister mit iPad-tilbehør?

 

Hvis du mister dit iPad-tilbehør, skal du selv erstatte dette.

Et cover koster kr. 331,25 og en oplader koster kr. 250,-

 

Denne spørgsmål / svar guide er udarbejdet på baggrund af de spørgsmål, vi typisk har hørt indtil nu. Vi vil gerne udbygge den med andre relevante svar på spørgsmål, som du som elev typisk kan have.

Spørgsmål / svar guiden vil også blive opdateret i dialog med SOSU Nords elevråd i henholdsvis Aalborg og Hjørring. Du kan derfor også bede din elevrådsrepræsentant tage spørgsmålet op.


Har du spørgsmål, så send det i en mail til
 digitalisering@sosunord.dk 
 

 


[1] http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd_30sep

[2] http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Mar/150325-It-og-digitalisering-skal-styrke-erhvervsuddannelserne