Medarbejderindflydelsesorgan (MIO)

Det er de til enhver tid gældende cirkulærer om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser og Arbejdstilsynets bekendtgørelse og vejledninger, der er gældende i Medarbejderindflydelsesorganet (MIO) på SOSU Nord.

Medarbejderindflydelsesorganet er en aftale om et kombineret samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg med henblik på at opnå de evidensbaserede effekter, såsom:

  • Mere professionelt arbejdsmiljøarbejde, hvor der kommer mere nuance i diskussionerne, fordi snitfladerne mellem de to udvalg er bragt sammen
  • Højere kvalitet fordi sammenlægningen styrker dialogen på møderne og bringer mere refleksion omkring bordet. Arbejdsmiljøarbejdet bliver tænkt ind i en sammenhæng med øvrige forhold på arbejdspladsen.
  • Større effektivitet, hvor sagsbehandlingen og beslutningsprocessen omkring gennemførelse af fx APV og trivselsmålinger foregår væsentlig hurtigere.

Formål

Arbejdet i MIO skal involvere medarbejderne i arbejdet med SOSU Nords mål og strategier. Det skal også skabe lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens mål og strategier gennem:

  • Kompetenceudvikling 
  • Godt arbejdsmiljø  
  • De bedst mulige arbejdsvilkår

MIO er et dialogforum, hvor beslutninger og nye ideer kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen har ansvaret for, at arbejdspladsen udvikler sig og lever op til omgivelsernes krav og forventninger. Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre arbejdspladsens mål og strategier ud i livet.

Formålet med Medarbejderindflydelsesorganet er således at fremme et konstruktivt samarbejde baseret på tillid og dialog. Aftalen fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Aftalen skal skabe det bedst mulige afsæt for, at MIO med udgangspunkt i de konkrete udfordringer, behov og vilkår beskæftiger sig med det, der er relevant for SOSU Nord og dens fremtid. 

 

A-siden Repræsenterer A-siden suppleanter
Vicedirektør
Lene Kvist
Direktionen -
Uddannelseschef
Anette Bilde Thoft
Ledelsen -
Uddannelseschef
Dorthe Amalie Howard
Ledelsen -
Uddannelseschef
Gitte Hundstrup Nielsen
Ledelsen -
Uddannelseschef
Jan Kempf Bertelsen
Ledelsen -
Økonomi- og administrationschef
Mette Flensted Lyng
Ledelsen -
Teknisk servicechef
Lars Riis
Ledelsen -
Leder af Future Lab
Bent Fuglsbjerg
Ledelsen -

  

B-siden  Repræsenterer  B-siden suppleanter
Uddannelseskonsulent 
Mette Cassøe TR (næstfmd.)
Dansk sygeplejeråd -
Underviser
Bente Mehdianfar, TR
Lærergruppen Underviser
Marianne Bay Østergaard
Underviser
John Kristensen, TR
Samarbejdsklubben Underviser Sara S. Andersen
Bibliotekar
Anne-Mette Nielsen, TR
AC -
Assistent
Tina Bang Frandsen, TR
HK Kursuskoordinator
Ann Juulsgaard Sørensen
Underviser
Lili Hedegaard
Ergoterapeut Underviser
Trine Brødsted Strandridder
Kantineassistent
Laila Gjøderum Nielsen, TR
Kantinepersonalet (Kost- og ernæringsforbundet)  -
Pedel Flemming Møller Sundby Servicegruppen Pedel Kaj Kristian Birket Pedersen
Bibliotekar Anne-Mette Nielsen Bestyrelsen Underviser Ina Thomsen
Underviser
Maybritt S. Pedersen
Bestyrelsen -

 

  Arbejdsmiljørepræsentanter januar 2015 

(valgperioden er 2 år)

SOSU Nord Vendsyssel

Helen Jensen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen

SOSU Nord Aalborg

Vibeke Jensen
VEU & Udviklingskonsulenterne 

SOSU Nord Aalborg

Magne Dreyer
Grundforløb 1
SPS, Læsevejledere og mentorer

SOSU Nord Aalborg

Kristine Kromann
Grundforløb 2
Social- og
sundhedshjælperuddannelsen

SOSU Nord Aalborg

Myriam Bach Steensen
Fællessekretariatet 

SOSU Nord Aalborg

Kim Landbo
Digitaliseringsteamet, servicegruppen, værkstedslokalerne og fællesområderne 

SOSU Nord Aalborg

Anette Juhl
Pædagogisk assistentuddannelsen 

SOSU Nord Aalborg

Rikke Hessel Sørensen
Social- og
Sundhedsassistentuddannelsen