Ny praktikvejlederuddannelse

Praktikvejlederuddannelsen er nytænkt på baggrund af de overordnede ændringer på Social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, hvor der i dag fokuseres på borgeren i centrum mv., samt tværfagligt- og tværsektorielt arbejde.

Den nye praktikvejlederuddannelse forbereder praktikvejlederen til at kunne inddrage de nye toninger og ændringer og gennem en faglig velfunderet praktikvejledning sikre, at eleverne når de faglige mål i deres uddannelse.

Praktikvejlederuddannelsen har fokus på tre overordnede temaer, der kendetegner centrale praktikvejlederkompetencer.

  • System- og sektorforståelse - hvilken ramme uddanner vi i?
  • Didaktik og læring - redskaber og metoder "værktøjskassen".
  • Oversættelse og refleksion - praktikvejlederens ansvar og rolle.

Praktikvejlederuddannelsen varer 11 dage foreløbig på følgende tidspunkt:

  • 09.01.2017
  • Tilmeldingsfrist 05.12.16

Du kan tilmelde dig på følgende link: http://www.sosunord.dk/praktikforum/praktikvejlederuddannelse/

Du kan også deltage i kurset:Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

  • 06.12.2016
  • Tilmeldingsfrist 06.11.2016