Socialpædagogik

 Akademiuddannelsen i socialpædagogik forår 2017:

 

Modul

Periode

Tilmeldingsfrist

Holdnr.

Afgangsprojekt

1.1.-24.3.17

Stadig ledige pladser

C12999a1-F17

Modul 3

Lovgivning og organisation

18.4.-6.6.17 + 20. + 21.6.17

1.3.17

C12005a1-F17

Modul 2

Socialpædagogiske metoder

17.1.-21.3.17 + 4. + 5.4.17

Stadig ledige pladser

C12041a1-F17

Inklusion/eksklusion (valgfrit)

19.4.-7.6.17 + 20. +21.6.17

1.3.17

C12031a-F17

 

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er et eksempel på en kompetencegivende ud­dannelse, som henvender sig til medarbejdere på socialpædagogiske døgninstitutioner og opholdssteder, socialpsykiatriske bosteder og værksteds- og aktivitetstilbud. 

De studerende kvalificeres til at analysere, vurdere og indgå i komplekse socialpæda­gogiske problemstillinger og arbejdsopgaver i forhold til den givne brugergruppe.

Uddannelsen indeholder følgende moduler: 

Obligatoriske moduler: 

• Hvad er socialpædagogik? 
• Socialpædagogiske metoder 
• Lovgivning og organisation
  
Valgfrie moduler: 

• Psykiatri 
• Inklusion og eksklusion 
• Socialpædagogisk udviklingsarbejde
 
Uddannelsen varer 1 år og svarer til 60 ETCS points, samt giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Socialpædagogik. 

Få mere information og se studieordningen på http://www.ucn.dk/Forside/Kurser-_og_videreuddannelser/Paedagogik/Oevrige_uddannelser/Akademiuddannelser/Socialp%C3%A6dagogik.aspx

Læs mere i højre side under relevante dokumenter.