Ungdomspædagogik

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik (forventet opstart vinter 2014/2015 - foråret 2015)

 

Formål
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstæn­digt og i
samarbejde med andre at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og
gennemføre pædagogisk arbejde inden for føl­gende områder. Alment forebyggende
ungdoms- og interkulturelt arbejde, større børn og unge med psykiske
vanskeligheder, større børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne, større
børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold
til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

 

Målgruppe 
Uddannelsen henvender sig til alle der arbejder med større børn og unge og som ønsker at kvalificere sig yderligere til at arbejde professionelt med målgruppen. Det kan være medarbejdere i fritids- og ungdomsklubber, opsøgende medarbejdere, medarbejdere på
opholdssteder, medarbejdere på efterskoler og produktionsskoler, ansatte der
generelt arbejder med større børn og unge f.eks. sagsbehandlere og ansatte ved
politiet.

Klik her for nærmere information

Kontaktperson:

Mette Holmgaard
Uddannelseskonsulent
mbh@ucnact2learn.dk
tlf. 72 69 04 12

Bettina Hvidberg
Udviklingskonsulent
bene@SOSUnord.dk
tlf. 72 21 80 00


Uddannelsen holdes på:
UCNact2learn
Lindholm Brygge 35
9400 Nørresundby