Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering for EUV-elever

Voksne over 25 år kan blive realkompetencevurderet forud for optagelse på uddannelsen.

Ønsker du en realkompetencevurdering skal du sende en mail til RKV@sosunord.dk

I mailen skal du vedhæfte:

  • Eksamenspapirer (fra folkeskole og evt. andre uddannelser)
  • Dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Mailadresse som du kan tilgå fra en hvilken som helst pc eller IPad

Det er nødvendigt at du har indsendt materiale en uge forud for den RKV du ønsker at deltage i.

HUSK at skrive uddannelsens navn og den ønskede dato for RKV i emnefeltet på din mail.

Når du har sendt mailen med de relevante oplysninger og vedhæftede dokumenter, skal du komme til den RKV, du har meldt dig til. Du hører altså ikke fra os før selve RKV'en. 

RKV foregår på SOSU Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg i lokale 2,42


RKV for pædagogisk assistent-uddannelsen:

Den 22/8 2017 kl. 8-12

Den 7/11 2017 kl. 8-12


RKV for social- og sundhedsassistent-uddannelsen:

Den 23/8 2017 kl. 8-12

Den 8/11 2017 kl. 8-12


RKV for social- og sundhedshjælper-uddannelsen:

Den 24/8 2017 kl. 8-12

Den 9/11 2017 kl. 8-12

 

Erhvervsuddannelse for voksne er opdelt i 3 mulige indgange

Din baggrund

Vurdering af kompetencer

Grundforløb 

Hovedforløb

Økonomi

EUV 1

Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

½ - 10 dage

-

Reduceret hovedforløb

Ingen praktik

Elevløn/SU/ dagpenge som led i en jobplan

Hvis du mener, at du har relevant erhvervserfaring svarende til 2 år så kontakt biha@sosunord.dk eller mast@sosunord.dk

EUV 2

Nogen uddannelses- og/eller relevant erhvervserfaring

½ - 10 dage

Op til 20 uger

Reduceret hovedforløb

Reduceret praktik 

Elevløn/SU/ dagpenge som led i en jobplan

EUV 3

Ingen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

½ - 10 dage

20 uger

Fuldt hovedforløb

Fuld praktik (svarende til eud)

Elevløn/SU/ dagpenge som led i en jobplan