Økonomi

1

Bliver du ansat som elev på uddannelsen, får du en uddannelsesaftale med Region Nord, en kommune eller en privat arbejdsgiver. Det betyder at du får elevløn under hele uddannelsen.

Der kan være mulighed for at du som elev kan få voksenelevløn eller voksenlærlingeløn under uddannelsen. Forhør dig om hvilke muligheder der er, i den kommune hvor du gerne vil ansættes. Du kan også læse mere om voksenelevløn på FOA´s hjemmeside

Mulighederne for at få løn som voksenelev eller voksenlærling bliver afklaret i forbindelse med ansættelse som elev ved din arbejdsgiver.

Enlig forsøger?
Hvis du er enlig forsørger og er ansat som elev på uddannelsen til pædagogisk assistent på almindelig elevløn, efter du har taget SOSU Nords grundforløb, er du sandsynligvis berettiget til supplerende børnetilskud. Læs mere  her

Transport
I skoleperioderne er der mulighed for kørselsgodtgørelse, hvis du bor mindst 10 km fra skolen. Du får udleveret et skema, når du begynder på 1. skoleperiode. 

I praktiktiden skal du selv betale din transport.