Om Uddannelsen

Uddannelsen til Pædagogisk assistent varer 2 år og 1½ måned og veksler mellem skole og praktik. Ferie er medregnet i uddannelsens længden.

 Uddannelsens opbygning  
 Praktik: 52 uger  Skole: 47 uger

Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge videre uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Som Pædagogisk assistent arbejde du bl.a. med pædagogiske, aktiverende, sundhedsfremmende og omsorgsrelaterede opgaver i:

  • Daginstitutioner for børn
  • Daginstitutioner for børn og voksne med særlige behov
  • Skolefritidsordninger/Ungdomsklubber
  • Bosteder
  • Specialinstitutioner
  • Private hjem   

Vejen til job, videreuddannelse og fremtidens kompetencer

SOSU Nord gennemført en undersøgelse blandt de færdiguddannede pædagogiske assistenter for at finde ud af, hvordan de klarer sig efter endt uddannelse. Den seneste undersøgelse er gennemført i april 2014 blandt de uddannede i 2011, 2012 og 2013.

Vi kan med stolthed konstatere, at de pædagogiske assistenter klarer sig utrolig flot. En stor del er i beskæftigelse, endda før de er færdige med uddannelsen eller kort tid efter. Ligeledes er der en del, der får blod på tanden til at videreuddanne sig. 

PAU kampagne 2014       se undersøgelsens resultater her

Ønsker du rapporten på tryk, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Så sender vi den til dig.

Er du interesseret i hele undersøgelsens resultater, kan du finde dem  her. Kontakt os gerne for mere information eller for at høre om vores erfaringer med at uddanne pædagogiske assistenter.