Optagelse

Sådan søger du ind på Pædagogisk assistentudannelsen

Hvis du er er 9. eller 10. klasseelev, eller det kun er et år siden du færdiggjorde grundskolen, skal du starte på grundforløb 1, som du kan læse om her

Hvis det er længere tid siden du forlod grundskolen og du er under 25 år skal du starte på grundforløb 2, som du kan læse mere om her

Hvis du er over 25 år så skal du læse mere her.

Overgangskrav til hovedforløbet
 

Du skal have bestået grundforløbet inklusiv fagene:

  • Dansk på D-niveau
  • Samfundsfag på E-niveau
  • Idræt på F-niveau
  • Psykologi på F-niveau

Samt certifikatfag:

  • Førstehjælp 
  • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsen, skal du to ting:

  • Du skal have en uddannelsesaftale
  • Du skal have en uddannelsesplan

Uddannelsesaftale


En uddannelsesaftale er en skriftlig aftale du indgår med en arbejdsgiver. Du skal selv søge en uddannelsesplads og indgå den skriftlige uddannelsesaftale med arbejdsgiveren.

Hold øje med stillingsopslag på kommunernes, regionernes og de private udbyderes hjemmesider og i dagspressen.

Uddannelsesplan


Når vi får at vide af din arbejdsgiver, at du er ansat som elev, skal der udarbejdes en uddannelsesplan.

Her kan du tage Pædagogisk assistentuddannelsen:

  • SOSU Nord Aalborg/Himmerland På Sporet 8 i Aalborg
  • SOSU Nord Vendsyssel i Hjørring