Videreuddannelse

 

Som Pædagogisk assistent har du gode muligheder for at videreuddanne dig, blandt andet til: 

Herudover kan du - ved at supplere med enkelte fag - videreuddanne dig til: