Medarbejdere

Mød medarbejderene bag Future Lab

Bent FuglsbjergBent Fuglsbjerg

Mit navn er Bent Fuglsbjerg. Jeg er leder af Læring, Kvalitet og Innovation, hvor jeg sammen med et stærkt team af koordinatorer og konsulenter arbejder målrettet med at klæde fremtidens Social- og sundhedsmedarbejdere og pædagogiske assistenter på, til at kunne navigere frit og ubesværet på et arbejdsmarked med velfærdsteknologier og digitale værktøjer, som en naturlig del af det daglige arbejde.

Jeg er selv uddannet fysioterapeut med en lang række kurser i ind- og udland og erfaring fra såvel primær- som sekundærsektoren, private og politisk styrede organisationer.

Som et væsentligt supplement til min forståelse for det sundhedsfaglige felt og sundhedsvæsenet i velfærdstaten har jeg en Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling fra Århus Universitet.

Den udvikling, der sker på det velfærdsteknologiske område i disse år, er fascinerende. Ikke alene de teknologier der præger markedet med stadig større frekvens, men også markedets krav og ønsker er i konstant udvikling.

I en tiltagende kompleks verden med stigende krav om innovation og evidens, finder vi et velfærdsteknologisk udviklingsfelt, som i høj grad bruger simplicitet, brugbarhed, inddragelse og medmenneskelighed i sin tænkning. Det finder jeg interessant og vedkommende.

Vi bærer alle en del af ansvaret for at vores fremtidige robotter og andre teknologier modnes med borgeren i centrum. 

   

Lene Moselund

Lene Moselund

Mit navn er Lene Moselund, og jeg er koordinator i Future Lab. Herudover underviser jeg på grundforløbet i Frederikshavn. Som koordinator skal jeg primært udvikle og implementere Future Lab på SOSU Vendsyssel.

Jeg har en professions bachelor som sygeplejerske og jeg er uddannet social- og sunhedshjælper, social- og sundhedsassistent og førstehjælpsinstruktør. Derudover har jeg en sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling.

Jeg brænder for velfærdsteknologi - især tanken om sundheds- og velfærdsteknologiske produkter med mennesket i centrum, og det hav af muligheder det fører med sig. Jeg udfordres af, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til øget livskvalitet hos det enkelte menneske og understøtte det enkelte menneskes tryghed, de daglige gøremål og ikke mindst den frihed, det kan føre med sig for nogen i dagligdagen.

 

Trine Brøsted StrandridderTrine Strandridder

Mit navn er Trine Strandridder, og jeg er koordinator i Future Lab. Jeg er uddannet professionsbachelor i ergoterapi, og jeg har derefter overvejende arbejdet indenfor ældreområdet. Udover at være koordinater i Future Lab, underviser jeg på uddannelsen til social- og sundhedshjælper i Aalborg. Jeg underviser primært i rehabilitering herunder velfærdsteknologi, arbejdsmiljø og ergonomi, psykologi og kommunikation samt valgfag og valgfri specialefag. Som koordinator skal jeg primært være med at udvikle, implementere og drifte Future Lab, som en del af alle uddannelserne på SOSU Nord.

Jeg er meget optaget af anvendelsen sundheds- og velfærdsteknologi, hvor det giver mening. I et sundhedsvæsen under opbygning, kan teknologierne være en del af løsningen i forhold til at lette arbejdsbyrden og sikre arbejdsmiljøet for det sundhedsfaglige personale, selvfølgelig altid sat overfor at det handler om skabe tryghed, sikre kvaliteten og ikke mindst højne livskvaliteten for den enkelte borger. Endvidere finder jeg det interessant, hvordan man skaber praksisnær undervisning, for derigennem at være med til at tilrettelægge rammerne for en uddannelsesinstitution, der uddanner eleverne, så de bliver så dygtige som muligt.

 

Mette Gram RugholmMette Gram

Mit navn er Mette Gram Rugholm og jeg er Lærings- og udviklingskonsulent i Future Lab. Igennem mit arbejde i Future Lab skaber jeg helheder og sikrer rigtige koblinger med et afsæt i afgørende samarbejder internt såvel som eksternt. 

Mit fokus er organisatorisk, pædagogisk, lærings- og udviklingsorienteret i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi, på det pædagogiske og det social- og sundhedsfaglige område. Herunder vores Snoezel-rum (sansestimulering).

Jeg er uddannet professionsbachelor i pædagogik, og har specialiseret mig i socialpædagogiske tilgange til bl.a. identitetsdannelse og gruppedynamikker. I størstedelen af mit pædagogiske virke har jeg arbejdet med inklusion af udsatte børn og unge ved netværks- og projektledelse i tværfagligt samarbejde i særlige sociale boligområder i Aalborg kommune.

Ved siden af mit konsulentarbejde studerer jeg på kandidatuddannelsen i Læring- og forandringsprocesser (organisatorisk læring) på Aalborg Universitet.

Det vil i mit arbejde altid være en hovedbestræbelse at vi - elever, kursister og organisations- og institutionsmedarbejdere - fastholder et humanistisk grundsynspunkt i indførelse og anvendelse af teknologi i velfærdsarbejdet.