Om Future Lab

SOSU Nord Future Lab - erhvervsfaglig forskning

SOSU Nord uddanner social- og sundhedshjælpere og -assistenter samt pædagogiske assistenter, som er slutbrugerne/implementeringsleddet til mange af de velfærdsteknologier, der udvikles i dag.

Derfor er velfærdsteknologi og innovation sat i fokus med initiativet Future Lab. Teknologisk set er alt muligt i dag. Udfordringerne ligger hos fremtidens medarbejdere, som skal klædes på til at kunne håndtere teknologierne. 

Future Lab har sat sig i spidsen, som dét bindeled, der sikrer, at nye sundheds- og velfærdsteknologiske produkter har mennesket i centrum. Vi tænker nyt og ved, hvad der skal til for at implementere, tilpasse og anvende sundheds- og velfærdsteknologier rettet mod faglig professionel pleje indenfor det pædagogiske samt social- og sundhedsområdet. Vi kan bidrage med viden og kompetencer indenfor vore brancheområder ud fra et praksisnært perspektiv med udgangspunkt i brugerdreven innovation. 
 
SOSU Nord Future Lab laver koblinger mellem udviklersiden og bruger/borgersiden i forhold til teknologierne. Det betyder at der laves test- og implementeringsforsøg med bl.a. inddragelse af alle involverede. Test- og implementeringsforsøgene kan foregå enten i SOSU Nords forsøgs- og værkstedsfaciliteter, hvor der er professionel kamera- og evalueringsudstyr til stede eller forsøgene kan foregå med konsulentbistand ude i praksis. 
 
Så er din virksomhed med fokus på borger/brugersiden et sted i udviklingen, hvor i har brug for en stærk samarbejdspartner, tilbyder SOSU Nord Future Lab muligheder for at teste, videreudvikle og implementere sundheds- og velfærdsteknologi, der kan anvendes inden for de sundhedsfaglige og pædagogiske områder. Hvis din virksomhed med fokus på udviklersiden ønsker feedback fra borger/brugersiden tilbyder vi også gennem afprøvning i praksis eller praksisnære miljøer, hjælp med markedsmodning og viden produktion.

 

Billeder fra Future Lab