Projekter i Future Lab

Herunder kan læses om en række projekter, som Future Lab deltager i sammen med en eller flere samarbejdspartnere

SOSU - Scanbit og Hjørring Kommune i samarbejde om - afprøvning  og udbredelse af den automatiserede medicindispenser
 

pilledispenser

Formålet med samarbejdet er overordnet, at undersøge potentialet for den automatiserede medicindispenser. Dette gøres ved, at afprøve dispenseren hos forskellige borgere i Hjørring kommune. Herefter er ideen, at afprøve dispenseren på en større gruppe borgere med fokus på, at flere borger med teknologien bliver mere selvhjulpne og at der med dispenseren sker færre UTH i medicinadministration. LIVSKVALITET, sikkerhed og frihed for flere er nøgleordene i projektet.

Formålet med afprøvningen er overordnet, at undersøge potentialet for den automatiserede medicindispenser. Undersøgelsens fokus er:

  • Brugervenligheden af dispenseren - lavpraktisk
  • Indkredse målgruppe til dispenseren
  • Teste sikkerheden og forbedringer i forhold til borgerens medicinindtag ved brugen af dispenseren - UTH
  • Teste tidsbesparelse hos personalet ved brug af dispenseren.

Afprøvningsssteder:

Plejecenter: Vendelbocenteret I Sindal (Karina Johansen, Tina Rønn og Katrine Magersholt)

Plejecenter: Lynggården i Hirtshals (Ann Brix Lytzen og Katrine Vangsted)

Distrikt nord: Hazel Strange Pedersen. (udekørende teams)

Evaluering af den 12 ugers afprøvningsperiode.

Følgende cases er beskrevet ud fra den første evaluering:

Case 1. Det udekørende team kørte vanligt ud til en borger 4 gange om dagen for udlevering af medicin, (dosispakket var afprøvet og uden succes), man valgte i stedet at opsætte den automatiske medicindispenser. Dette resulterede i, at de ugentlige besøg faldt fra 28 besøg pr. uge til 1 besøg ugentligt og til det til borgerens store tilfredshed og frihed.

Case 2. En anden borger også i eget hjem, var så glad for dispenseren, at hun købte en særlig taske til det formål, at hun kunne have dispenseren med ud af huset. Denne borger gik også fra flere daglige besøg til et besøg pr. uge.

Case 3. En borger på et plejehjem (borger med parkinsonisme) med medicin indtag x 6 dagligt og med doseringer på "skæve tider", han fik normalvis rapporteret flere ugentlige fejlmedicineringer (UTH),  fordi personalet havde svært ved at huske "de skæve tider". Borgeren fik efter opsætning af den automatiske medicindispenser i prøveperioden dokumenteret 0 UTH. Borgeren er en mand og meget afhængig af, at medicinen gives rettidigt. De 0 UTH har optimeret borgerens daglige funktionsniveau og derigennem livskvalitet.