Sælen Paro

Robotsælen Paro er en Mental Commitment Robot - som skal interagere med mennesker på en sådan måde, at de bliver følelsesmæssigt knyttet til den. Den er udviklet i Japan i 1993 af Dr. Takanori Shi­bata. Paro er oprindeligt udviklet til at vække demente borgeres erindringer om dyr og børn.  Paro vejer 2,7 kilo og er 57 cm lang.

Paro er designet til at frembringe pykologiske, fysiologiske og sociale virkninger. Den skal virke afslappende og motiverende og forbedre sociale evner. Derudover skal den forbedre kontakten mel­lem den demente og plejepersonalet. Paro kan også bruges af borgere, som på grund af allergi, kognitive, sociale eller fysiske skrøbeligheder ikke kan omgås levende husdyr.

Hvorfor en sæl?

Der er mange, der undrer sig over, at robotten ligner en sæl. Det er der flere forklaringer på:

  • Sælen et ufarligt dyr uden klør.
  • Den har store øjne, som er væsentlige i forhold til kommunikation og det at skabe kontakt.
  • De færreste borgere set en rigtig sæl, som de kan sammenligne med - det vil de kunne med en kat eller hund.

Hvordan virker Paro?

Paro har fem forskellige sensorer, der kan måle forholdsvis berøring (taktil), lys, lyd, temperatur og positur. Det gør Paro i stand til at interagere med omgivel­ser og mennesker omkring den og virke virkelighedstro.

Med berøringsensorerne kan Paro registrere berøring og kende forskel på, om den bliver aet blidt eller slået. Disse menneskelige inputs husker Paro, og når den aes, vil Paro huske sin forrige handling og gentage denne for at blive aet igen. Samtidig husker Paro sin handling efter fx et slag, og den vil så undgå denne handling igen.

Lydsensorer gør at Paro kan genkende stemmer og reagere på hvor stemmen kommer fra. Den kan genkende ord fx dets eget navn, hvis det anvendes gentagne gange. Som reaktion på et ord, vil Paro for eksempel rette sig imod per­sonen og udtrykke glæde. Samspillet mellem alle disse sensorer og motorer gør Paro i stand til at fungere som en uafhængig robot, der kan 'udtrykke følel­ser' som glæde og ubehag. Paro viser altså gennem sine bevægelser og mimik, hvordan den helst vil behandles. Paros sællyde er autentiske lyde optaget i Canada med canadiske sælunger.

Med lyssensorerne kan Paro genkende mørke og lys. Temperatursensorerne er med til at regulere Paros temperatur, så den er mest behagelig for brugeren. Desuden er pelsen behandlet med et antibakterielt materiale, der gør robotten hygiejnisk, samt et elektromag­netisk skjold, der gør det muligt for personer med pacemakere at sidde med den.

I Danmark er der omkring 200 robotsæler i 2014. 

Forskning

Forskning med Paro indenfor demensområdet, viser en positiv effekt hos de demente, der føler sig tiltrukket af Paro. Disse borger bliver mere kommunikative, får en god oplevelse og andre får reduceret deres demenssymptomer fx obsessive-kompulsive-handlinger, OCD (gentagne bevægelser).

Future Labs første forsøg med Paro viser, at ikke alle demente er tiltrukket af sælen, men de demente, som finder sælen spændende, har en gavnlig effekt af den.

Vores erfaring er, at 3-4 ud af 20 demente bliver tiltrukket af Paro. Disse borgere har ifølge personalet en tydelig positiv adfærdsændring. Fx lyste en borger helt op, smilede og kommunikerede lystigt ved mødet med Par - dette en borger, der normalt kommunikerer meget lidt og viser minimal mimik. Personalet blev rørt over at se reaktionerne hos de borger, der fandt Paro attraktiv.

Se link til en video med Paro i boksen til højre.