Spiserobotter

Der findes flere typer af spiserobotter. I Future Lab har vi Neater Eater og BESTIC spiserobot.

En spiserobot er et spisehjælpemiddel til mennesker med funktionsnedsættelser i arme og hænder eksempelvis mennesker med medfødte handicaps, Parkinson, cerebral parese, dissemineret sclerose eller muskelsvind.  

Disse brugere er ofte ude af stand til at indtage et måltid mad ved egen hjælp, og de kan ved hjælp af en spiserobot blive selvhjulpne i spisesituationen.

Borgerne opnår en større selvstændighed og livskvalitet ved at kunne spise selv, og herudover får personalet 20-30 minutter frigivet til andre omsorgsopgaver.

Socialstyrelsen har afprøvet spiserobotten i 8 botilbud med ca. 25 fysisk handicappede borgere, der selv ønskede at anvende en spiserobot. Konklusionen på afprøvningen var følgende:

  • Den nødvendige assistance pr. måltid pr. beboer er væsentligt reduceret.
  • Beboernes samspil med teknologien/livskvalitet gav anledning til overvejende positive erfaringer med oplevelse af øget selvstændig og forbedret livskvalitet. Enkelte negative erfaringer er dog også rapporteret.
  • 93 % af medarbejderne mener, at spiserobotterne har hjulpet på beboernes selvhjulpenhed.
  • Introduktion, implementering og opfølgning - ligesom visitationen - er meget afgørende i forhold til hvordan udfaldet bliver.

Der findes både manuelle og automatiske spiserobotter, og man bør vælge den spiserobot, som vedligeholder flest af borgernes ressourcer. Spiserobotterne kan tilpasses løbende, hvis borgernes funktionsevne ændres.

Se en borger anvende Neater Eater på Østergade Kollegiet Nørresundby: http://www.youtube.com/watch?v=EmfyHPYiJAc

Om Neater eater http://www.youtube.com/watch?v=RVjU3jfKHAc

Se ældre borgere spise med Bestic spiserobot: http://www.youtube.com/watch?v=YDUEqNY_zrQ