Telenoid

Robotten Telenoid er en teleopereret android - en kommunikationsrobot, der tillader fjernkommunikation. Telenoidens skal undersøge interaktionen mellem menneske og robot. Siden 2010 har den fungeret som et forskningsværktøj og således ikke i praksis endnu.

Hvordan virker Telenoiden?

Robotten fungerer via fjernstyring i den forstand, at en person foran en computer kommunikerer via Telenoiden. Det fungerer nærmest som en Skype-forbindelse, hvor der i stedet for en skærm er en Telenoid i den ene ende. Personen styrer også Telenoidens hoved- og øjenbevægelser samt en krammefunktion.

Telenoiden samlingens ofte med 'Casper det venlige spøgelse' på grund af  sin form og hvide farve. Robotten vejer knap 4 kg og er ca. 50 cm. lang.

Telenoiden i Future Lab

I Future Lab samarbejder vi med nogle nordjyske plejehjem, om at undersøge hvorvidt de *adfærdsmæssige og psykologiske symptomer, som 90% af de demente har, kan reduceres ved brug af Telenoiden til at fremme kommunikationen.

Flere undersøgelser indikerer nemlig, at kommunikation kan reducere de adfærdsmæssige og psykologiske symptomer. Pilotforsøg antyder en øget kommunikation hos de borgere, der er blevet mere indadvendt og har fået et reduceret sprog. Derudover er Telenoiden med til at give borgerne en god oplevelse. 

Vi vil især gerne undersøge:

  • Få et overordnet indblik i den demente persons verden via telekommunikation.
  • Hvad får den demente borger til at vælge Telenoiden til eller fra?
  • Kan kommunikation via bl.a. Telenoid være med til at reducere adfærdsmæssige og psykologiske symptomer hos demente borgere?
  • Kan Telenoiden være med til at forbygge forringelse af korttids- og
    langtidhukommelsen og måske endda forbedre den?
  • Kan Telenoiden være med til at vedligeholde kommunikative færdigheder?
  • Hvad skelner Telenoid fra Paro'en, demensdukken, et legetøjsdyr med lyde. Er der et behov for en sådan teknologi evt. med et andet udseende?

Forskning

I Japan er der udført forsøg med Telenoiden. Reaktionerne har været positive eller også har de demente borgere ikke reageret på Telenoiden.

I forsøg, hvor 3 borgere måtte vælge mellem en person, en bamse, et krammedyr og en Telenoid valgte de alle 3 Telenoiden. Den får de demente borgerne til at kommunikere mere, og den gør aggressive demente mere rolige.


*Psykologiske symptomer :Angst, depression, humørsvingninger, hallucinationer, vrangforestillinger, indadvendt (mister interesse for omgivelserne).

Adfærdsmæssige symptomer : udadreagerende, aggressiv, aggression, højrystet/råbende, rastløshed, agitation, manglende seksuelle hæmninger, sprogbrug med særligt bandeord, vandring, stopper med at tale. (The BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association, 2002).