Samarbejde og samarbejdspartnere

Vi samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner, offentlige virksomheder og private virksomheder. Vi mener, der er størst grobund for succes, hvis der samarbejdes fra forskning til parksis.

I denne rivende udvikling er det vigtigt at huske de tre ord "teknologi, mennesker og organisation". Al ny teknologi, der implementeres, påvirker menneskerne i en organisation på et eller andet plan. Derfor er det også særligt vigtigt at inkludere de mennesker, der er "slutbrugere" i forbindelse med udvikling af ny teknologi. Optimalt så tidligt som muligt, og gerne i idéudviklingsfasen. På den måde skabes der grobund for en succesfuld udvikling og efterfølgende implementering.

Netop ved test og implementering kan inddragelse understøtte succes. Begrebet "slutbruger" dækker over dem, der stiller forventninger til den nye teknologi, og her er der tale om både pårørende, medarbejdere og de ældre. Vi har interesse i at samarbejde med både offentlige eller private virksomheder omkring teknologier, der vedrører det sundhedsfaglige og det pædagogiske område med formålet at kunne give viden og få viden retur.   

Vi kan tilbyde vores samarbejdspartnere

  • Vi kan være med til at markedsmodne produkter.
  • Afprøvning af produkter i samarbejde med virksomheder og slutbruger. Vi finder test-site og brugere og sikre dermed at virksomheden får konstruktiv feedback.
  • Udarbejder erfaringsanalyser. Metoder vi bl.a. anvender, er spørgeskemaer, interviews og observationer, disse er udformet målrette til sundheds- og pædagogiske område. Der tages altid udgangspunkt i virksomhedens eller institutionens formål for evalueringen. Vores evalueringsredskaber er sammensat af viden fra VTV (velfærdsteknologisk vurdering), teknologiens 4 grunddele og altid med fokus med mennesket og etikken.
  • Implementering af produkter. Selvom produkter er indkøbt, kan det være vanskeligt at få dem implementeret korrekt dvs. på en måde hvor brugerne teknologien efter hensigten.
  • Fremvise produkter for interessenter, elever, medarbejder i Nordjyske kommuner, kommunale ledere, underviserer mv.
  • Sammensætter workshops eller undervisning i forhold til konkrete produkter.
  • Projektsamarbejde, hvis virksomheder har spændende projekter, vil vi gerne være med til at gennemfører projekter og til at søge midler hos relevante fonde.

 

 Future Lab samarbejder med følgende

 

Hælthy

invacare handicare
 thermaid Protrac2  brains business 
 cekura  vela  Aktiv sport
 fremtidens plejehjem  FOA  DTI
 Xtel  bioMed  jedea 
LT-automation  Goloo  scanbit
MCV data Welfare Denmark  arjohunlight
Eir
 aalborg handelsskole  Tech College aarhus universitet 
 UCN  AAU  amuNordjylland
     
 region nordjylland  aalborg kommune  Frederikshavn Kommune
 laesoe kommune  brønderslev kommune  hjoerring kommune
 rebild kommune  vesthimmerland kommune  jammerbugt kommune
mariagerfjord kommune