Eir – Empowering Industry and Research

Eir - Empowering Industry and Research er en nordjysk forsknings- og businesspark samt en innovativ samarbejdsplatform inden for sundhedsteknologi og sundhedsvidenskab. Ud over at Eir er forkortelsen for Empowering Industry and Research, er Eir også navnet på lægekunstens gudinde i nordisk mytologi.

Eir har til formål at bidrage til forskningsbaseret innovation, forretningsudvikling og vækst til gavn for industri, sundhedssektor, offentlige institutioner og patienter, herunder bidrage til udviklingen af et vidensbaseret erhvervsliv og dermed vidensintensive arbejdspladser i regionen. Eir har yderligere til formål at tilbyde klinisk test og afprøvning i Region Nordjylland inden for den tværfaglighed af kompetencer, som regionen rummer på det sundhedsteknologiske og sundhedsvidenskabelige område. 

Konkret fokuserer Eir på forskningsbaserede offentlige/private innovations- og udviklingssamarbejder, iværksætteri, test- og afprøvning, netværk, studenterinnovation, internationalisering m.v.

Partnerskabet bag Eir udgøres af Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital, regionens øvrige sygehuse, offentlige partnere, samtlige 11 nordjyske kommuner, private virksomheder og en række affilierede partnere. Herudover samarbejder Eir med en lang række danske og udenlandske virksomheder, forskningsinstitutioner og klyngeinitiativer.

Den daglige ledelse af Eir forestås af prof, dr med, PhD og centerleder Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitet.

Eir

Se mere om Eir på: www.eirbusinesspark.com.

For yderligere information kontakt:

Charlotte Villadsen, administrativ leder i Eir
Tlf.: +45 99 40 88 67
Email: cvi@hst.aau.dk