Videnscenter for Velfærdsteknologi

Velfærdens Innovationsdag 2018

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark drives af SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn og samarbejder med landets øvrige SOSU-skoler.

I efteråret 2017 udpegede Styrelsen for undervisning og kvalitet SOSU Nord, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Fyn som partnerskoler i et nyt Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark, der skal dække Jylland og Fyn.

Centeret er ét af i alt 10 centre, som skal bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og dermed matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.  

"Jeg glæder mig over, at videnscentret bliver placeret her i regionen. Jeg ser frem til, at vi i regioner og kommuner kommer til at nyde godt af, at de nyuddannede gennem videnscentret er klædt godt på til i praksis at udnytte de konkrete velfærdsteknologiske løsninger. Jeg er overbevist om, at videnscentret kommer til at præge udviklingen af velfærdsteknologi fremadrettet," siger regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman.

Velfærdsteknologi, SOSU Nord og Future Lab

Udviklingen inden for det nære sundhedsvæsen ændrer kravene til medarbejdernes rolle, og hvordan de løser opgaverne. De skal være fagligt dygtige, dygtige til digitale og teknologibaserede løsninger, og dygtige til at indgå i relationsarbejde med borgerne for at finde de rigtige løsninger, der giver mening og livskvalitet.

Velfærdsteknologi og viden om velfærdsteknologi spiller en stor rolle, når eleven skal motivere og støtte en borger i at implementere teknologi i hverdagen.

I videnscentret samarbejder vi med virksomheder om udvikling og implementering af velfærdsteknologier. Det gør eleverne kloge på de nyeste velfærdsteknologier, og de får innovation ind under huden. Samtidig får virksomhederne input til ændringer, funktionalitet og implementering. Det foregår med udgangspunkt i SOSU Nords Future Lab.

"Vi har allerede mange avancerede teknologier på social- og sundhedsområdet, som kræver uddannelse og kendskab. Centeret skal bidrage til, at eleverne i højere grad bliver fortrolige med de nyeste velfærdsteknologier, inden de skal ud på arbejdsmarkedet," udtaler direktør for SOSU Nord, Lene Kvist.

Velfærdsteknologi, Simulation og Innovativ læring i fokus.

Gennem disse tre fokusområder indsamler og udvikler Videnscentret viden med det formål at forberede elever inden for sundhed, omsorg og pædagogik på fremtidens arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi får en større rolle. 

Videnscentret formidler den indsamlede viden, så alle skoler styrkes i at sætte velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring i spil på nye måder. Målet er at sætte velfærdsmedarbejderne i stand til at realisere potentialet i nye digitale løsninger og teknologier i samspil med borgeren.

Læs mere om Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark her.