Corona-virus (COVID-19)

Instrukser til elever og kursister om forebyggelse af smittespredning  på SOSU Nord 

Pga. COVID-19 har SOSU Nord en række retningslinier, som elever og kursister skal overholde, når de opholder sig på skolen.

Se retningslinierne her 


Spørgsmål ift. COVID-19

Der er mange spørgsmål i forhold til COVID-19 og de gældende retningslinjer.

Du kan få svar på dine spørgsmål på Sundhedsstyrelsens hotline på telefon 7020 0233. Eller send dine spørgsmål til os på info@sosunord.dk.

Du kan også læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 


OPDATERET MANDAG D. 19. OKTOBER 2020

I formiddags blev SOSU Nord informeret om, at der er endnu ét smittetilfælde på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Aalborg. 

Eleven og resten af klassen har haft efterårsferie i sidste uge, og har derfor senest været på SOSU Nord d. 9. oktober 2020. Da det er 10 dage siden, vurderes der ikke at være smitterisici for andre elever eller ansatte på SOSU Nord.

Der foretages derfor ikke yderligere end at informere øvrige elever, ansatte og samarbejdspartnere.

 

Der er ikke sammenhæng mellem dette smittetilfælde og de tre øvrige smittetilfælde, da holdene ikke har været tilstede på skolen samtidig

 


OPDATERET MANDAG D. 19. OKTOBER 2020

SOSU Nord er dags dato (19. oktober 2020) blevet orienteret om, at der er opstået COVID-19-smitte i én af de grupper, der i sidste uge mødte ind på SOSU Nord til deres afsluttende skoleperiode på social- og sundhedsassistentuddannelsen - i alt tre elever blev testet positive over weekenden.

 

Det klasselokale og de toiletter, som gruppen har benyttet, er lukket af indtil der er blevet gjort grundigt rent.

Klassen har ikke været samlet siden tirsdag morgen i sidste uge, hvor de mødte ind på skolen og derfor hjemsendes klassenIKKE, men opfordres til:

 

 • At være ekstra opmærksom på evt. symptomer og UNDLADER at mødes med andre, hvis man har symptomer
 • At være opmærksom på hygiejne
 • At være opmærksom på at holde afstand - OGSÅ under gruppearbejde
 • At blive teste for en sikkerheds skyld

 

SOSU Nord informerer eleverne på skolens intranet, og informerer desuden bestyrelsen, lokale uddannelsesudvalg og skolens samarbejdspartnere.

 


OPDATERET SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2020

 

ÆNDRING!

DIMISSON PÆDAGOGISK ASSISTENT, MANDAG DEN 21. SEPTEMBER KL 10-12


Dimissionen for pædagogisk assistent-hold 1910-EUV1  bliver ikke, som tidligere meldt ud, afviklet uden pårørende. Det er på baggrund af udviklingen i COVID-19 og de sidste nye restriktioner, besluttet at: 

 

Dimissionen aflyses helt.  

 

Vi vil forsøge at indkalde til en festlig lejlighed senere på året.  

IT-udstyr skal dog afleveres på mandag, imellem kl. 9 og 9.45. 

 

/SOSU Nord 


 

DIMISSON PÆDAGOGISK ASSISTENT, MANDAG DEN 21. SEPTEMBER KL 10-12

På baggrund af udviklingen i COVID-19 og de sidste nye restriktioner, er det nødvendigt at begrænse antallet af deltagere til dimissionen for pædagogisk assistent-hold 1910-EUV1.

Dimissionen afholdes derfor uden pårørende. 

Selvom det bliver lidt anderledes, så er vi sikre på, at vi sammen får en god dag, hvor vi får sagt behørigt tillykke, samtidig med at vi passer på hinanden.

/SOSU Nord 

 


 

Antallet af smittede med COVID-19 er stigende, også i Nordjylland.

Derfor opfordrer vi til, at man downloader Sundhedsstyrelsens app, Smitte | Stop, der kan hjælpe til at stoppe udbredelsen af COVID-19.

Du kan finde app'en her: smittestop.dk

 

Husk også rådene om at:

 • holde afstand
 • huske at vaske eller spritte hænder ofte
 • hoste og nys i ærmet
 • blive hjemme hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19

 


 

SOSU Nord har modtaget orientering om, at vi har et bekræftet COVID-19-tilfælde på skolen i Aalborg (14.09.2020).

Elevens hold samt to undervisere er blevet bedt om at blive testet, og blive hjemme, indtil der er svar på første test. Holdkammeraterne vurderer om de kan være nærvedkontakt til den smittede, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. Holdets undervisere og vores uddannelsesleder hjælper eleverne med deres vurdering. 

Alle ansatte, skolens elever, bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg samt elevernes arbejdsgivere er orienteret om smittetilfældet.

Har du spørgsmål til SOSU Nord vedr. COVID-19, er du velkommen til at skrive til info@sosunord.dk

 


 

SOSU Nord er dags dato (20. august) blevet informeret om, at endnu en elev fra den klasse, der i går blev hjemsendt på grund af COVID-19, er testet positiv. Selvom klassen allerede er hjemsendt, betyder det nye tilfælde, at vi skærper rengøringen af alle kontaktflader i Hjørring.

Vores undervisere er blevet bedt om endnu engang at indskærpe betydningen af afstand og håndhygiejne overfor eleverne i de enkelte klasser på alle SOSU Nords afdelinger.

SOSU Nord opfordrer til at både elever og ansatte i Hjørring lader sig teste så hurtigt som muligt, så evt. smittespredning fra symptomfri smittebærere hindres. 

 


OPDATERET FREDAG D. 19. AUGUST 2020

 

SOSU Nord har dags dato (19. august 2020) modtaget orientering om, at vi har det første bekræftede COVID-19-tilfælde på SOSU Nord i Hjørring.

På baggrund af dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om situationen, og ud fra et forsigtighedsprincip anser vi elevens klasse, undervisere og de med-elever, som den pågældende har kørselsordning med, som nærved-kontakter.

Alle de nævnte nærved-kontakter sendes hjem med opfordring til at gå i selv-isolation indtil de er blevet testet, jf. information til nærved-kontakter. Eleverne vil blive undervist online indtil der forelægger testsvar på begge test.

De berørte undervisere er samtidig også undervisere i en anden klasse. Denne klasse vil modtage on-lineundervisning de dage, hvor de to hjemsendte undervisere er på skema.

De berørte elever orienteres direkte. Øvrig information udsendes via Its Learning og skolens hjemmeside. Der sendes orientering til samarbejdskommunerne, det lokale uddannelsesudvalg og bestyrelsen om situationen.

Har du spørgsmål til SOSU Nord vedr. COVID-19, er du velkommen til at skrive til info@sosunord.dk

 


OPDATERET FREDAG D. 3. JULI 2020

SOSU NORD har taget nødbekendtgørelsen om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 i brug

 

 

Retningslinjer for overgang mellem skole- og praktik for hovedforløbselever

Smitteudbruddet i Hjørring Kommune i juni måned, der bl.a. ramte skoler og plejehjem, har medført at SOSU Nord og arbejdsgiverne har aftalt nye retningslinjer i forhold til overgangen mellem praktik- og skoleperioder.

 

For at beskytte hele sektoren og være medvirkende til forebyggelse af yderligere smittespredning, er det ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at;

 

 • Alle hovedforløbselever på SOSU Nords afdelinger i Aalborg og Hjørring anbefales at blive testet umiddelbart før opstart på en ny skoleperiode, og opstart på et nyt praktikforløb

 

 • Alle skoleperioder på hovedforløbet starter og slutter med én uges digital undervisning.
  Dette gælder ikke for elever, der starter på hovedforløbet umiddelbart efter et endt grundforløb 2

 

 • Modtager du FVU-undervisning eller SPS, vil denne undervisning fortsætte uden anbefaling om test for COVID-19. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne vil blive fulgt.

 

 • Oplever du symptomer på smitte med COVID-19, mens du er på skolen eller i praktik, skal du blive hjemme, informerer arbejdsgiver og SOSU Nord samt afvente svar på testen før du igen møder op på arbejdssted eller skole

 

Derudover skal du følge øvrige anvisninger fra din arbejdsgiver.

 

Er du i tvivl om, hvordan du præcist skal forholde dig, kan du kontakte din arbejdsgiver eller SOSU Nord.

 


OPDATERET FREDAG D. 29. MAJ 2020

Børne- og undervisningsministeriet har nu givet os mulighed for at genåbne hele skolen og vende tilbage til fysisk undervisning.

I den forbindelse har vi fået nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der skal forebygge og forhindre smittespredning. Derfor har vi opdateret vores instrukser for god adfærd, når du vender tilbage til skolen samt instrukser til personer i øget risiko.

Du kan se instrukserne her under og i din E-boks.

Selvom det nu bliver muligt at genoptage fysisk undervisning for alle elever, skal du være forberedt på, at der stadig vil være dage, hvor undervisningen bliver digital.

Du må FØRST møde ind på skolen, når du får nærmere information om tid og sted.
Indtil da, skal du følge undervisningen digitalt hjemmefra.

Når du kommer tilbage til skolen skal du: 

Holde mindst 1 meters afstand til andre

 • Undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram

 • Undgå større forsamlinger på gangene, i kantinen, ved toiletter og i fællesarealerne

 • Følg anvisninger om færdsel på trapper, i kantinen m.v.

Holde mindst 2 meters afstand, hvis...

Holde mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte, fx:

 • Ved synlig forkølelse eller lignende, hos dig selv eller andre

 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, som sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

 • Ved ophold i mindre møderum. Møder mellem ansatte og elever / kursister skal i videst muligt omfang ske udendørs eller via video/telefon.

 • Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'. Det betyder at afstanden fx måles fra midten af stolesæde til midten af stolesæde.

Vaske eller afspritte hænder

 • Ved ankomst til skolen
 • Efter hver pause
 • Inden du går hjem
 • Når du kommer hjem
 • Minimum hver 2. time
 • Efter toiletbesøg
 • Ved nys i hånden - Nys altid i ærmet eller albuen!
 • Før og efter spisning
 • Når/hvis du skifter mellem lokaler

Følg instrukserne for håndvask, der hænger på skolens toiletter. Ved synligt rene hænder kan korrekt håndspritning erstatte håndvask

Bidrage til at holde skolen ren

 • Udenfor klasserummet: Afsprit altid borde og andre genstande du rører ved, før brug.
 • Afsprit dine digitale devices (ipad, telefon mv) og hjælp med at afspritte borde og kontaktflader i klasserummet i løbet af dagen.
 • Din underviser udleverer det du skal bruge hertil.

Særligt omkring undervisning

 • Du skal følge anvisningerne fra skolen om, hvornår du møder fysisk på SOSU Nord, og hvornår du skal modtage undervisning digitalt hjemmefra
 • Hvor det giver mening og er praktisk muligt, gennemføres undervisningen udendørs. Du skal derfor være forberedt på at være udenfor.
 • Fysisk gruppearbejde foregår i faste grupper fastlagt af underviseren, og underviserens anvisninger omkring tid og sted for gruppearbejdet skal følges.
 • Du skal tage medansvar for udluftning og afspritning af de benyttede undervisningslokaler, gruppearbejdspladser m.v.

Ved symptomer på COVID-19

 • Mød ikke op på skolen, hvis du har symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber. Det gælder også ved milde symptomer. Hvis du er i stand til det, kan du følge undervisningen digitalt hjemmefra. Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du har en ansættelseskontrakt.
 • Hvis du er mødt på skolen og i løbet af dagen oplever symtomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber, skal du gå hjem med det samme.
 • Det gælder også ved milde symptomer. Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du har en ansættelseskontrakt. Hvis du er i stand til det, kan du efterfølgende følge undervisningen digitalt hjemmefra.
 • SOSU Nord opfordrer elever og kursister, der har symptomer på COVID-19, til at få foretaget test. Du kan bestille tid til test her
 • Du skal først møde på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer.

Ved positiv test for COVID-19

 • Er du testet positiv for COVID-19, så opfordrer vi dig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation og opsporing af nære kontakter. Se nærmere her
 • Det er en god ide, hvis elever, der testes positive for COVID-19, orienterer deres kontaktlærer og deres eventuelle arbejdsgiver. Det er frivilligt, om du vil oplyse om at du er blevet smittet, men hvis du gør, vil din kontaktlærer og din eventuelle arbejdsgiver med dit samtykke informere øvrige elever og kolleger om, at de skal være særligt opmærksomme på eventuelle sygdomstegn.
 • Af hensyn til andre, vil vi også gerne vide, hvor du har opholdt dig i bygningen i dagene op til at du er testet positiv - hvilke lokaler du været i, hvilke toiletter du har benyttet og om du har været i kantinen. De steder, du har været, vil blive gjort ekstra grundigt rent, før de benyttes igen.
 • COVID-19-smittede skal først møde på skolen igen, når der er gået 48 timer efter de sidste symptomer er overstået, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Se nærmere her

Særlig risiko for COVID-19 smitte

 • Ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide. De særlige risikogrupper er defineret af Sundhedsstyrelsen - se her.
 • Du kan som udgangspunkt godt møde op til undervisning på skolen. Sundhedsstyrelsen vurderer, at smitterisikoen ikke er større i skoler end den er i samfundet generelt.
 • Du skal dog være særligt opmærksom på god håndhygiejne, undlade at give hånd, hold afstand og have fokus på rengøring
 • Er du i særlig risiko, opfordres du til at kontakte din arbejdsgiver (ofte den uddannelsesansvarlige), så I sammen kan vurdere om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du fortsat varetager din vanlige funktion og om du skal komme på SOSU Nord. Har du ikke en arbejdsgiver, laves vurderingen sammen med din kontaktlærer.
 • Bor du sammen med en person, der er i særlig risiko, kan du som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole.

 

Vi glæder os til at se vores elever på skolen igen.

 


OPDATERET MANDAG D. 18. MAJ 2020

 

Vi har nu fået den endelige udmelding om prøver og karakterer fra Undervisningsministeriet: 

 

Oversigt over hvilke prøver der afholdes og hvilke prøver der aflyses:

GRUNDFORLØB


⛔ GF2 Social- og sundhedsuddannelserne:
Prøver i grundfagene dansk, naturfag og engelsk er aflyst.
Din standpunktskarakter i det udtrukne fag ophøjes til prøvekarakter.

⛔ GF2 Pædagogisk assistent:
Prøver i grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag er aflyst.
Din standpunktskarakter i det udtrukne fag ophøjes til prøvekarakter.

⛔ GF2 EUX:
Prøver i grundfagene fysik, kemi og matematik er aflyst.
Din standpunktskarakter i det udtrukne fag ophøjes til prøvekarakter.

✔ Grundforløbsprøven afholdes for alle grundforløbshold som planlagt i uge 26 med fysisk fremmøde på skolen.

 

HOVEDFORLØB

Social- og sundhedshjælper:
✔ Prøven i uddannelsesspecifikke fag afholdes som planlagt i uge 26 med fysisk fremmøde på skolen.

Social- og sundhedsassistent:
✔ Afsluttende prøve afholdes som planlagt i uge 22 med fysisk fremmøde på skolen.

Social- og sundhedshjælper EUV1:
✔ Prøven i det udtrukne uddannelsesspecifikke fag afholdes i uge 26.

✔ Den afsluttende prøve af holdes i uge 27.
Begge prøver afvikles med fysisk fremmøde på skolen.

 


OPDATERET ONSDAG D.13. MAJ 2020

 

SOSU Nord indgår i 2. fase af genåbningen

Hermed en opdatering i forhold til genåbningens 2. fase, der omfatter erhvervsuddannelsesområdet - retningslinjerne herfor blev offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside her til eftermiddag. 

De væsentligste pointer i retningslinjerne er:

 • Genåbning er en mulighed fra 18. maj, men skal ikke ske førend skolerne er klar til det

 

 • Genåbningen omfatter praksisorienteret undervisning på EUD-området - både grundforløb og hovedforløb.  "Boglige" fag skal fortsat gennemføres som online-undervisning. Skolerne vurderer, hvad der er praksisorienteret. På SOSU Nord vil det være en konkret vurdering for de enkelte uddannelsesniveauer, som tages af uddannelseslederen efter dialog med underviserne. Da fagligheden i vores uddannelser også drejer sig om relationelle og personlige kompetencer, som fordrer interaktion mellem mennesker i et fysisk rum, vil det sammen med den værkstedsbaserede undervisning indgå i vurdering af, hvad der kan betragtes som praksisorienteret undervisning i relation til uddannelsernes mål.

 

 • Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteforebyggelse er som tidligere centrale. Her er det særligt ændringerne omkring afstandskravet, der udgør en ny præmis for gennemførelse af fysisk undervisning. Vores pedeller er i øjeblikket ved at ændre opstillingen af borde i klasselokalerne, så de bliver klar til flere elever, og der samtidig bliver mulighed for at organisere gruppearbejde. Derudover vil der blive forskellige møde- og pausetider for eleverne på de enkelte uddannelsesniveauer, så vi minimerer trængsel ved skolestart og i pauserne.

 

Arbejdet med at planlægge, hvilke hold, der skal møde ind på skolen, og hvornår, igangsættes nu på de forskellige uddannelsesområder af uddannelseslederne. Og alle hold må også fremover i varierende omfang forvente at skulle modtage undervisning både fysisk og online. Eleverne skal derfor ikke møde op på skolen før de har fået nærmere besked herom. Forhåbentlig har vi de første hold inde i løbet af næste uge.

 

I genåbningens 3. fase fra 8. juni 2020 får kursister (ledige) på AMU mulighed for fysisk undervisning.

 

Og først i genåbningens 4. fase i august 2020 åbnes for øvrige AMU-kursister, og offentligt ansatte. 

 


 

OPDATERET TORSDAG D. 7. MAJ 2020

 

Mens vi venter på næste udmelding fra statsministeren

Vi nærmer os i den grad d. 10. maj, og næste fase i genåbningen af det danske samfund.

Lige nu er de politiske forhandlinger fortsat i gang, og det bliver spændende, hvad det ender med.

Som skolesystem har vi via Danske SOSU-skoler fået mulighed for at indgive ønsker til den næste fase af genåbningen, men det er ikke til at vide, om de bliver hørt eller opfyldt.

Uanset hvad der måtte komme af melding, så skal der ske en nærmere planlægning før vi får flere elever og ansatte ind på skolen. Der skal tildeles lokaler til alle hold, og laves anden planlægning.

 

DERFOR SKAL MAN AFVENTE NÆRMERE BESKED, FØR MAN MØDER IND PÅ SKOLEN.

 

Det er ikke til at vide, om statsministeren åbner yderligere op på erhvervsuddannelsesområdet i den kommende fase. Jeg vil dog sige, at denne uge har bragt nyt i form af et brev fra vores undervisningsminister, hvor hun understreger muligheden for at særligt udsatte elever får mulighed for fysisk fremmøde. Hvis ikke der sker andet på vores område i næste fase af genåbningen, vil vi se på perspektiverne i denne opfordring i forhold til nogle af vores udsatte elevgrupper. Men lige nu må vi afvente statsministerens næste pressemøde. 

 

God fornøjelse med de varme hveder, og rigtig god bededagsferie til jer alle :-)

 


OPDATERET FREDAG D. 24. APRIL 2020

Instrukser til elever og kursister om forebyggelse af smittespredning ved genåbning af SOSU Nord

Når elever og kursister opholder sig på SOSU Nord skal disse retningslinjer efterleves:

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås
 • Host eller nys i ærmet / albuen
 • Du skal vaske hænder efter instrukser ophængt på toiletter, i klasserum og kontorer. Du skal vaske hænder ved ankomst til skolen, efter hver pause, inden du går hjem og når du kommer hjem, minimum hver 2. time.
 • Du skal vaske hænder når du har været på toilettet, nyst i hånden, før og efter spisning eller hvis du skifter mellem lokaler i forbindelse med undervisning eller møder
 • Større forsamlinger skal undgås på gangene, i kantinen, ved toiletterne og i fællesarealerne. Hold 2 meters afstand til hinanden.
 • Følg anvisninger om færdsel på trapper, i kantinen m.v.
 • Møder mellem ansatte eller mellem ansatte og elever / kursister skal i videst muligt omfang ske udendørs eller via video/telefon. Benyttes mødelokaler skal anvisninger for brug af lokalet følges.
 • Hvis du har symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber skal du ikke møde på skolen. Det gælder også ved milde symptomer. Hvis du er i stand til det, kan du følge undervisningen digitalt hjemmefra. Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du har en ansættelseskontrakt.
 • Hvis du er mødt på skolen og i løbet af dagen oplever symtomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber, skal du gå hjem med det samme. Det gælder også ved milde symptomer. Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du er har en ansættelseskontrakt. Hvis du er i stand til det, kan du efterfølgende følge undervisningen hjemmefra digitalt. Du skal først møde på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer.
 • Det er en god ide, hvis elever og kursister, der testes positive for COVID-19, orienterer deres kontaktlærer og deres ansættelsessted.
  • Det er frivilligt, om du vil oplyse os om at du er blevet smittet, men hvis du gør, vil vi med med dit samtykke informere dine holdkammerater og undervisere om, at de skal være særligt opmærksomme på eventuelle sygdomstegn.

 

Særligt omkring undervisning:

 • Du skal følge anvisningerner fra skolen om hvornår du møde fysisk på SOSU Nord, og hvornår du skal modtage undervisning digitalt hjemmefra
 • Hvor det giver mening og er praktisk muligt, gennemføres undervisningen udendørs. Du skal derfor være forberedt på at være udenfor.
 • Fysisk gruppearbejde foregår i faste grupper fastlagt af underviseren, og underviserens anvisninger omkring tid og sted for gruppearbejdet skal følges.

 

Instruks for elever, der er i særlig risiko i forbindelse med COVID-19-smitte (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide).

 • De særlige risikogrupper er defineret af Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper
 • Hvis du er i en risikogruppe skal du generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.
 • Du kan som udgangspunkt godt møde op til undervisning på skolen. Det skyldes Sundhedsstyrelsens vurdering af, at smitterisikoen ikke er større i skoler end den er i den omgivende samfund. Du skal dog være særligt opmærksom på at efterleve de skærpede forholdsregler.
 • Er du som elev i særlig risiko opfordres du til at kontakte din arbejdsgiver og/eller kontaktlærer. Din arbejdsgiver (ofte den uddannelsesansvarlige) skal i dialog med dig lave en konkret og individuel vurdering for dig. I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du fortsat varetager din vanlige funktion og om du skal komme på SOSU Nord. Har du ikke en arbejdsgiver laves vurderingen af din kontaktlærer efter dialog med dig.
 • Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole.

 


OPDATERET ONSDAG D. 22. APRIL 2020

Nyt om den delvise genåbning af SOSU Nord

 

Kære elev på SOSU Nord 

SOSU Nord nu må genåbne skolen for nogle af hovedforløbseleverne på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

Vi afventer en udmelding fra Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til de øvrige elevgrupper, men vi forventer, at vi tidligst ved mere omkring d. 10. maj 2020.

 

Selvom skolen nu åbnes langsomt op, skal vi alle være opmærksomme på, at vi ikke kan vende tilbage til skolen, som vi kendte den før nedlukningen.

 

Vi skal genåbne skolen i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og forebyggelse af smitte. Og derfor er vi i fuld gang med at forberede lokaler og fællesområder til, at der igen møder elever ind til undervisning på skolen. 

 

Som elev på SOSU Nord skal du være forberedt på følgende:

 • din klasse vil blive fordelt i flere lokaler
 • du skal følge anvisninger og instrukser omkring hygiejne og færdsel på SOSU Nord
 • en del af undervisningsaktiviteterne kan foregå udendørs
 • grupperum og projektrum samt møbler i fællesarealer ikke kan benyttes

 

Når du vender tilbage til skolen, vil en del af din undervisning fortsætte som digital undervisning, der skal følges hjemmefra. Dine undervisere og din uddannelsesleder vurderer sammen, hvilken del af undervisningen der skal foregå digitalt og hjemmefra, og hvilken del af undervisningen du skal møde ind på skolen og få. Det gør de for at sikre, at du som elev får den bedst mulige kvalitet i undervisningen under de forhold, der er lige nu.

  

Alle elever på SOSU Nord vil i løbet af de næste dage få tilsendt de præcise instrukser for hygiejne og adfærd på skolen i deres e-boks. Vi sender også instrukser til, hvordan du skal forholde dig, hvis du er i en af de særlige risikogrupper udpeget af Sundhedsstyrelsen. 

 

Vi glæder os alle til, der bliver aktivitet på skolen igen, men vil bede jer alle om, at vi hjælper hinanden med at passe på hinanden. 


 

OPDATERET FREDAG D. 17. APRIL 2020

Delvis genåbning af SOSU Nord for elever på sidste år


Tallene for alvorligt syge og indlagte COVID-19-patienter i Danmark er aftagende og derfor er vi så småt i gang med en delvis og kontrolleret genåbning af samfundet - i første omgang med grundskolernes 0.-5. klassetrin, gymnasier og daginstitutioner.

I onsdags kom Undervisningsministeriet med meddelelsen om, at erhvervsskoler nu også kan begynde en gradvis genåbning af skolerne for de elever, der er i gang med sidste år af deres uddannelser.

På SOSU Nord afventer vi lige nu nærmere information fra Undervisningsministeriet, før vi igen kan åbne dørene - i først omgang altså kun for nogle elever.

I løbet af næste uge forventer vi at være klar med en plan for, hvordan vi kan genåbne skolen for fysisk aktivitet på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og der vil komme nærmere instrukser til både elever og medarbejdere om, hvordan vi skal begå os, når vi kommer tilbage på skolen.

Det bliver under alle omstændigheder en anderledes skole end den, vi kender fra før skolelukningen, og den digitale undervisning vil for alle elever i lang tid fremover fortsat være en væsentlig del af hverdagen.

Indtil vi ses, pas godt på jer selv og hinanden. OPDATERET ONSDAG D. 15. APRIL 2020

SOSU Nords døre forbliver foreløbigt lukkede frem til den 10. maj 2020.

Når vi har en plan for opstart kommer der nærmere besked til skolens elever af de sædvanlige kanaler. Indtil da, klør vi på med det digitale.

  

Pas godt på jer selv og hinanden 

 


 

OPDATERET TORSDAG D. 2. APRIL 2020

SOSU Nords døre forbliver lukket i ugen efter påske. 

Statsminister Mette Frederiksen talte i mandags om en mulig gradvis genåbning af Danmark efter påske og i Danmark ser det ud til, vi har en fladere smittekurve for Coronavirus. 
Det betyder heldigvis, at vores sundhedsvæsen har bedre mulighed for at følge med opgaven, men det betyder også, at der vil være smitte i samfundet over længere tid.
Derfor skal vi selvfølgelig også tage vores forholdsregler for at undgå smittespredning, når vi som skole genoptager vores fysiske undervisning.
på SOSU Nord åbner vi derfor IKKE dørene til skolerne i ugen efter påske. 
Vi fortsætter vores online-undervisning, mens vi efter påske vil udarbejde en plan for, hvordan vi forebygger smittespredning, når vi kommer tilbage til skolerne.
 
Når vi har en plan for opstart kommer der nærmere besked til skolens elever af de sædvanlige kanaler. Og indtil det sker, klør vi på med det digitale.
  
Pas godt på jer selv og hinanden - og rigtig god påske.

 


 

OPDATERET FREDAG D. 27. MARTS 2020

NYT OM EKSAMINER OG PRØVER

For dig, der skulle have været til eksamen den 12. marts  

Den nye nødbekendtgørelse (BEK 255 21/03/2020),   giver skolerne mulighed for, at afvikle prøver digitalt.

Det betyder at SOSU Nord kommer til at afvikle afsluttende prøver via videokonference. I første omgang for  de social- og sundhedshjælperelever, der skulle have taget deres afsluttende prøve den 12. marts 2020. 

Eleverne, der skal gå til deres afsluttende prøve digitalt får direkte besked, og nærmere instrukser, i deres e-boks.  

  


 

OPDATERET TIRSDAG D. 24. MARTS 2020

SKOLEN FORBLIVER LUKKET TIL OG MED D. 13. APRIL 2020 - DEN DIGITALE UNDERVISNING FORTSÆTTER.

I går meddelte statsminister Mette Frederiksen at den delvise nedlukning af Danmark fortsætter til efter påske. Det betyder, at det stadig ikke er muligt at komme på SOSU Nord og at den digitale undervisning derfor fortsætter.

 

EKSAMEN

På baggrund af den nødbekendtgørelse vi netop har modtaget, er vi i gang med at finde løsninger for de elever, der skulle have været til eksamen inden vi lukkede ned for den fysiske undervisning. Vi forventer at vi kan komme med en nærmere plan meget snart, og der kommer en udmelding hurtigst muligt til de berørte elever. Følg med på IT's Learning. 

 


OPDATERET FREDAG D. 20. MARTS 2020

MANDAG D. 16. MARTS 2020 

 

Region Nordjylland, nordjyske kommuner og organisationer søger ekstra hænder

På grund af Corona-pandemien søger Region Nordjylland, flere af de nordjyske kommuner og organisationer lige nu ekstra arbejdskraft for at kunne følge med.

Så er du SOSU, pædagog, pædagogisk assistent eller er du i gang med din uddannelse inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske område, så er du en af dem, der lige nu kan gøre en kæmpe forskel i det nordjyske sundhedsvæsen!

Regionen og flere nordjyske kommuner har derfor oprettet jobbanker, hvori personer med sundhedsfaglige eller pædagogiske uddannelser samt personer der er ved at tage sådanne uddannelser, kan tilbyde deres arbejdskraft til bl.a. hospitalerne i Nordjylland, plejehjem, opholdssteder mv.

Som social- og sundhedshjælperelev, social- og sundhedsassistentelev og pædagogisk assistentelev har du kompetencer og viden til at indgå i beredskabet, og derfor opfordrer vi fra SOSU Nord til, at du skriver dig op i jobbanken til aften- og weekendarbejde, hvis du har mulighed for det. Det er selvfølgelig vigtigt, at du samtidig fortsætter din uddannelse. Bliver der behov for din arbejdskraft , kontakter Region Nordjylland eller kommunerne dig og I aftaler nærmere.  

Flere af SOSU Nords undervisere og elever har allerede skrevet sig op i jobbankerne til vagter uden for undervisningstiden.

 

Her en liste over de jobbanker, du kan stille din arbejdskraft til rådighed i - klik på navnene og du kommer direkte til jobbankerne:

 

Region Nordjylland

Region Nordjyllands socialområde

Aalborg Kommune

Brønderslev Kommune

Frederikshavn Kommune

Hjørring Kommune

Jammernugt Kommune 

Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS)

Mariagerfjord Kommune 

Sødisbakke  (specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne)

 


 

MANDAG D. 16. MARTS 2020 

Information til elever og samarbejdspartnere:

 

INFORMATION TIL NUVÆRENDE ELEVER 

Elever på grundforløb:

Som elev på grundforløb 1 og 2 skal du følge den skemalagte digitale undervisning hjemmefra. 

 

Elever på hovedforløb:

Er du i gang med en skoleperiode, betragtes du følge den skemalagte digitale undervisning hjemmefra.

Afslutter du din skoleperiode i den periode skolen er lukket ned, skal du kontakte dit praktiksted, som afgør, om du skal starte i din planlagte praktik eller om du skal sendes hjem.

 

INFORMATION TIL SAMARBEJDSPARTNERE

Aktiviteter aftalt i samarbejde med KURSUS Nord

Nedlukningsordren tolkes således, at den fysiske undervisningsaktivitet på institutionerne skal ophøre. Dermed rammes også også AMU, rekvirerende forløb, IGU og evt. IDV. Digital undervisning kan fortsat gennemføres, hvis det er praktisk muligt og deltagerne er til rådighed herfor. 

 


 FREDAG D. 13. MARTS 2020

Vi får mange spørgsmål og vi besvarer dem så godt vi kan. Vi har forsøgt at samle nogle svar på de spørgsmål, I måtte have til skolen vedr. COVID-19 i en FAQ


 

TORSDAG D. 12. MARTS 2020

COVID-19: SOSU NORD OPRETHOLDER UNDERVISNINGEN - DIGITALT

SOSU Nord har fulgt regeringens anbefalinger ift. at inddæmme spredningen af Corona-virus og har derfor bedt skolens elever om ikke at møde fysisk op til undervisning og øvrige uddannelsesaktiviteter fra og med torsdag d. 12. marts 2020 og foreløbigt indtil d. 30. marts 2020.

 

At SOSU Nords skoler er lukket ned, betyder dog ikke, at skolens elever ikke vil modtage undervisning i den foreløbigt 14-dages periode. SOSU Nord opretholder nemlig undervisningen, som skolens undervisere er klar til at give som digital fjernundervisning. Den digitale undervisning skal følges fra i morgen, fredag d. 13. marts 2020, og alle skolens elever skal følge de instrukser, der er på it's learning - der kommer yderligere information senere. For elever i Aalborg starter undervisningen kl. 08.00, mens den for elever i Hjørring starter kl. 08.15.

 

På SOSU Nord har vi længe arbejdet med mulighederne for digital undervisning og derfor er vi parate til at omlægge store dele af vores undervisning til vores interne digitale platform. Her tilrettelægger underviserne oplæg og opgaver, og dermed kan eleverne følge undervisningen næsten som normalt. Eneste undtagelse er fysiske uddannelsesaktiviteter så som førstehjælp, hvor elevens fysiske tilstedeværelse er nødvendig.

SOSU Nords øvrige ansatte arbejder som udgangspunkt også hjemmefra, ligesom møder afvikles via telefon eller Teams.

 

Det betyder, at SOSU Nord fortsætter med at uddanne kvalificeret og kompetent pleje- og omsorgspersonale, der kan hjælpe med at løse den store sundhedsfaglige opgave, vi lige nu står over for.

 

Lukningen af SOSU Nords skoler sker på baggrund af statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag d. 11. marts, hvor regeringen offentliggjorde en række tiltag, der alle har til formål at stoppe spredningen af Coronavirus - Covid-19. Et af disse tiltag er, at elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser og -videregående uddannelser sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag d. 13. marts 2020.

 


ONSDAG D. 11. MARTS 2020

Statsministeren har her til aften meddelt at alle offentlige uddannelsesinstitutioner skal lukke i de kommende 14 dage fra på fredag. 

Elever og kursister på SOSU Nord bedes om IKKE at møde op på skolen allerede fra og med i morgen torsdag!

 

SOSU Nords underviserteams er i gang med at overveje og forberede, hvordan undervisningen kan gennemføres digitalt.  

Nærmere information følger om uddannelsesaktiviteterne de næste 14 dage.

Foreløbigt kan vi sige, at alle eksamener, prøver og anden undervisningsaktivitet, der kræver fysisk fremmøde er aflyst fra og med torsdag den 12. marts 2020 og to uger frem.

 

ELEVER I PRAKTIK

SOSU Nord har fået spørgsmål om, hvilke forholdsregler der gælder for elever i praktik i forbindelse med lukning af uddannelsesinstitutioner. Der gælder følgende: 

 • Alle grundforløbselever i snusepraktik (virksomhedsforlagt undervisning) skal hjemsendes fra og med i morgen torsdag d. 12. marts. Vi arbejder pt. på information til eleverne, men det er ikke sikkert, at vi når ud til dem inden i morgen tidlig.
 • Alle hovedforløbselever i praktik er underlagt arbejdsgivernes instruktion, og skal følge de anvisninger, der gives på arbejdspladsen.

 

RYGTER OM SMITTE 

Vi har desværre oplevet, at der er opstået rygter om flere smittede på SOSU Nord, og hjemsendelse af flere klasser.

DISSE RYGTER VIL VI HERMED AFKRÆFTE!
 

SOSU Nord har onsdag morgen haft to elever, der har oplyst pr. telefon, at de skal testes for COVID-19.

Det ene tilfælde drejer sig om en elev, der havde været i kontakt med en person, der angiveligt var smittet. Ledelsen valgte at sende resten af klassen hjem, indtil der er svar på testen. Det er her til aften oplyst, at testen af den pågældende person er negativ.

I det andet tilfælde er der tale om en elev, hvis kæreste er sendt i karantæne pga. en smittet kollega. Eleven skal selv testes, men har ikke været på skolen i dag. Her blev beslutningen, at al undervisning gennemførtes som planlagt, jf. den vejledning vi tidligere har fået fra Sundhedsstyrelsen.

På SOSU Nord følger vi udviklingen omkring COVID-19 nøje, og justerer løbende vores forholdsregler i forhold til at undgå smittespredning.

Vi bestræber os på at informere vores elever, ansatte og samarbejdspartnere løbende om vores foranstaltninger.

 

Lene Kvist, direktør

 _________________________

Onsdag den 18. marts 2020: Opfølgning vedr. rygter om smitte

Vi har ikke modtaget nogen tilbagemelding fra myndighederne vedr. elever, som er smittet med corona,  jf. teksten herover om elever der er testet for samme. Da skolens fysiske lokaler, i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, er lukket ned for nu, vil der ikke blive fulgt yderligere op på dette.