Corona-virus (COVID-19)

Se vores COVID-19 FAQ her 


OPDATERET TORSDAG D. 2. APRIL 2020

SOSU Nords døre forbliver lukket i ugen efter påske. De åbner tidligst igen i uge 17.

Statsminister Mette Frederiksen talte i mandags om en mulig gradvis genåbning af Danmark efter påske og i Danmark ser det ud til, vi har en fladere smittekurve for Coronavirus. 
Det betyder heldigvis, at vores sundhedsvæsen har bedre mulighed for at følge med opgaven, men det betyder også, at der vil være smitte i samfundet over længere tid.
Derfor skal vi selvfølgelig også tage vores forholdsregler for at undgå smittespredning, når vi som skole genoptager vores fysiske undervisning.
på SOSU Nord åbner vi derfor IKKE dørene til skolerne i ugen efter påske. 
Vi fortsætter vores online-undervisning, mens vi efter påske vil udarbejde en plan for, hvordan vi forebygger smittespredning, når vi kommer tilbage til skolerne.
 
Når vi har en plan for opstart kommer der nærmere besked til skolens elever af de sædvanlige kanaler. Og indtil det sker, klør vi på med det digitale.
  
Pas godt på jer selv og hinanden - og rigtig god påske.

 


 

OPDATERET FREDAG D. 27. MARTS 2020

NYT OM EKSAMINER OG PRØVER

For dig, der skulle have været til eksamen den 12. marts  

Den nye nødbekendtgørelse (BEK 255 21/03/2020),   giver skolerne mulighed for, at afvikle prøver digitalt.

Det betyder at SOSU Nord kommer til at afvikle afsluttende prøver via videokonference. I første omgang for  de social- og sundhedshjælperelever, der skulle have taget deres afsluttende prøve den 12. marts 2020. 

Eleverne, der skal gå til deres afsluttende prøve digitalt får direkte besked, og nærmere instrukser, i deres e-boks.  

  


 

OPDATERET TIRSDAG D. 24. MARTS 2020

SKOLEN FORBLIVER LUKKET TIL OG MED D. 13. APRIL 2020 - DEN DIGITALE UNDERVISNING FORTSÆTTER.

I går meddelte statsminister Mette Frederiksen at den delvise nedlukning af Danmark fortsætter til efter påske. Det betyder, at det stadig ikke er muligt at komme på SOSU Nord og at den digitale undervisning derfor fortsætter.

 

EKSAMEN

På baggrund af den nødbekendtgørelse vi netop har modtaget, er vi i gang med at finde løsninger for de elever, der skulle have været til eksamen inden vi lukkede ned for den fysiske undervisning. Vi forventer at vi kan komme med en nærmere plan meget snart, og der kommer en udmelding hurtigst muligt til de berørte elever. Følg med på IT's Learning. 

 


OPDATERET FREDAG D. 20. MARTS 2020

MANDAG D. 16. MARTS 2020 

 

Region Nordjylland, nordjyske kommuner og organisationer søger ekstra hænder

På grund af Corona-pandemien søger Region Nordjylland, flere af de nordjyske kommuner og organisationer lige nu ekstra arbejdskraft for at kunne følge med.

Så er du SOSU, pædagog, pædagogisk assistent eller er du i gang med din uddannelse inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske område, så er du en af dem, der lige nu kan gøre en kæmpe forskel i det nordjyske sundhedsvæsen!

Regionen og flere nordjyske kommuner har derfor oprettet jobbanker, hvori personer med sundhedsfaglige eller pædagogiske uddannelser samt personer der er ved at tage sådanne uddannelser, kan tilbyde deres arbejdskraft til bl.a. hospitalerne i Nordjylland, plejehjem, opholdssteder mv.

Som social- og sundhedshjælperelev, social- og sundhedsassistentelev og pædagogisk assistentelev har du kompetencer og viden til at indgå i beredskabet, og derfor opfordrer vi fra SOSU Nord til, at du skriver dig op i jobbanken til aften- og weekendarbejde, hvis du har mulighed for det. Det er selvfølgelig vigtigt, at du samtidig fortsætter din uddannelse. Bliver der behov for din arbejdskraft , kontakter Region Nordjylland eller kommunerne dig og I aftaler nærmere.  

Flere af SOSU Nords undervisere og elever har allerede skrevet sig op i jobbankerne til vagter uden for undervisningstiden.

 

Her en liste over de jobbanker, du kan stille din arbejdskraft til rådighed i - klik på navnene og du kommer direkte til jobbankerne:

 

Region Nordjylland

Region Nordjyllands socialområde

Aalborg Kommune

Brønderslev Kommune

Frederikshavn Kommune

Hjørring Kommune

Jammernugt Kommune 

Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS)

Mariagerfjord Kommune 

Sødisbakke  (specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne)

 


 

MANDAG D. 16. MARTS 2020 

Information til elever og samarbejdspartnere:

 

INFORMATION TIL NUVÆRENDE ELEVER 

Elever på grundforløb:

Som elev på grundforløb 1 og 2 skal du følge den skemalagte digitale undervisning hjemmefra. 

 

Elever på hovedforløb:

Er du i gang med en skoleperiode, betragtes du følge den skemalagte digitale undervisning hjemmefra.

Afslutter du din skoleperiode i den periode skolen er lukket ned, skal du kontakte dit praktiksted, som afgør, om du skal starte i din planlagte praktik eller om du skal sendes hjem.

 

INFORMATION TIL SAMARBEJDSPARTNERE

Aktiviteter aftalt i samarbejde med KURSUS Nord

Nedlukningsordren tolkes således, at den fysiske undervisningsaktivitet på institutionerne skal ophøre. Dermed rammes også også AMU, rekvirerende forløb, IGU og evt. IDV. Digital undervisning kan fortsat gennemføres, hvis det er praktisk muligt og deltagerne er til rådighed herfor. 

 


 FREDAG D. 13. MARTS 2020

Vi får mange spørgsmål og vi besvarer dem så godt vi kan. Vi har forsøgt at samle nogle svar på de spørgsmål, I måtte have til skolen vedr. COVID-19 i en FAQ


 

TORSDAG D. 12. MARTS 2020

COVID-19: SOSU NORD OPRETHOLDER UNDERVISNINGEN - DIGITALT

SOSU Nord har fulgt regeringens anbefalinger ift. at inddæmme spredningen af Corona-virus og har derfor bedt skolens elever om ikke at møde fysisk op til undervisning og øvrige uddannelsesaktiviteter fra og med torsdag d. 12. marts 2020 og foreløbigt indtil d. 30. marts 2020.

 

At SOSU Nords skoler er lukket ned, betyder dog ikke, at skolens elever ikke vil modtage undervisning i den foreløbigt 14-dages periode. SOSU Nord opretholder nemlig undervisningen, som skolens undervisere er klar til at give som digital fjernundervisning. Den digitale undervisning skal følges fra i morgen, fredag d. 13. marts 2020, og alle skolens elever skal følge de instrukser, der er på it's learning - der kommer yderligere information senere. For elever i Aalborg starter undervisningen kl. 08.00, mens den for elever i Hjørring starter kl. 08.15.

 

På SOSU Nord har vi længe arbejdet med mulighederne for digital undervisning og derfor er vi parate til at omlægge store dele af vores undervisning til vores interne digitale platform. Her tilrettelægger underviserne oplæg og opgaver, og dermed kan eleverne følge undervisningen næsten som normalt. Eneste undtagelse er fysiske uddannelsesaktiviteter så som førstehjælp, hvor elevens fysiske tilstedeværelse er nødvendig.

SOSU Nords øvrige ansatte arbejder som udgangspunkt også hjemmefra, ligesom møder afvikles via telefon eller Teams.

 

Det betyder, at SOSU Nord fortsætter med at uddanne kvalificeret og kompetent pleje- og omsorgspersonale, der kan hjælpe med at løse den store sundhedsfaglige opgave, vi lige nu står over for.

 

Lukningen af SOSU Nords skoler sker på baggrund af statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag d. 11. marts, hvor regeringen offentliggjorde en række tiltag, der alle har til formål at stoppe spredningen af Coronavirus - Covid-19. Et af disse tiltag er, at elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser og -videregående uddannelser sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag d. 13. marts 2020.

 


ONSDAG D. 11. MARTS 2020

Statsministeren har her til aften meddelt at alle offentlige uddannelsesinstitutioner skal lukke i de kommende 14 dage fra på fredag. 

Elever og kursister på SOSU Nord bedes om IKKE at møde op på skolen allerede fra og med i morgen torsdag!

 

SOSU Nords underviserteams er i gang med at overveje og forberede, hvordan undervisningen kan gennemføres digitalt.  

Nærmere information følger om uddannelsesaktiviteterne de næste 14 dage.

Foreløbigt kan vi sige, at alle eksamener, prøver og anden undervisningsaktivitet, der kræver fysisk fremmøde er aflyst fra og med torsdag den 12. marts 2020 og to uger frem.

 

ELEVER I PRAKTIK

SOSU Nord har fået spørgsmål om, hvilke forholdsregler der gælder for elever i praktik i forbindelse med lukning af uddannelsesinstitutioner. Der gælder følgende: 

  • Alle grundforløbselever i snusepraktik (virksomhedsforlagt undervisning) skal hjemsendes fra og med i morgen torsdag d. 12. marts. Vi arbejder pt. på information til eleverne, men det er ikke sikkert, at vi når ud til dem inden i morgen tidlig.
  • Alle hovedforløbselever i praktik er underlagt arbejdsgivernes instruktion, og skal følge de anvisninger, der gives på arbejdspladsen.

 

RYGTER OM SMITTE 

Vi har desværre oplevet, at der er opstået rygter om flere smittede på SOSU Nord, og hjemsendelse af flere klasser.

DISSE RYGTER VIL VI HERMED AFKRÆFTE!
 

SOSU Nord har onsdag morgen haft to elever, der har oplyst pr. telefon, at de skal testes for COVID-19.

Det ene tilfælde drejer sig om en elev, der havde været i kontakt med en person, der angiveligt var smittet. Ledelsen valgte at sende resten af klassen hjem, indtil der er svar på testen. Det er her til aften oplyst, at testen af den pågældende person er negativ.

I det andet tilfælde er der tale om en elev, hvis kæreste er sendt i karantæne pga. en smittet kollega. Eleven skal selv testes, men har ikke været på skolen i dag. Her blev beslutningen, at al undervisning gennemførtes som planlagt, jf. den vejledning vi tidligere har fået fra Sundhedsstyrelsen.

På SOSU Nord følger vi udviklingen omkring COVID-19 nøje, og justerer løbende vores forholdsregler i forhold til at undgå smittespredning.

Vi bestræber os på at informere vores elever, ansatte og samarbejdspartnere løbende om vores foranstaltninger.

 

Lene Kvist, direktør

 _________________________

Onsdag den 18. marts 2020: Opfølgning vedr. rygter om smitte

Vi har ikke modtaget nogen tilbagemelding fra myndighederne vedr. elever, som er smittet med corona,  jf. teksten herover om elever der er testet for samme. Da skolens fysiske lokaler, i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, er lukket ned for nu, vil der ikke blive fulgt yderligere op på dette.