Corona-virus (COVID-19)

 

SPØRGSMÅL TIL COVID -19

Der er mange spørgsmål i forhold til COVID-19 og de gældende retningslinjer.

Du kan få svar på dine spørgsmål på Sundhedsstyrelsens hotline på telefon 7020 0233. Eller send dine spørgsmål til os på info@sosunord.dk.

Du kan også læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


OPDATERET 10. APRIL 2021

Information til nye elever og kursister

Fra mandag d. 12.04.21 starter vi selvtest på alle SOSU Nords lokationer. Du får mere information om, hvordan det foregår, når du møder den første dag.

Selvtest er et tilbud for alle elever og kursister, når de er fysisk tilstede på skolen i forbindelse med undervisning. Skal du testes på andre tidspunkter, skal du benytte dig af de offentlige teststeder.

De gældende retningslinjer pt. er:

 • Du skal kunne fremvise en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel, når du møder ind. Dvs. du er selv ansvarlig for at få foretaget en lyntest eller en PCR-test inden du møder på den første undervisningsdag.

Du kan blive fritaget for test:

 1. hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 3. tidligere har været smittet med covid-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Hvis du er undtaget jf. punkt 1 eller 2 herover, så skal du kunne dokumentere det med en lægeerklæring. Du finder en lægeerklæring på IT's Learning, som er delvist udfyldt, og som du skal aflevere til lægen.

Når du er på SOSU Nord

Nedenstående retningslinjer for adfærd og ophold gælder på alle vores afdelinger:

 • Elever, kursister og deltagere skal så vidt muligt følge den generelle anbefaling om to meters afstand til elever, kursister og deltagere fra andre stamklasser/hold.
 • Inden for stamklassen/holdet kan den generelle anbefaling om to meters afstand fraviges.
 • Elever og kursister medvirker til at sikre udluftning i undervisningslokalerne én gang i timen
 • Elever, kursister og ansatte efterlever råd om håndhygiejne, hoste i ærmet m.v.
 • Der er krav om brug af mundbind / visir i fællesarealerne.

                                                                                                                                           

 

OPDATERET 26. MARTS 2021

 

Kære elev / kursist

Danmark genåbner og det betyder, at de sidste af jer også delvist kan møde ind på skolen til fysisk undervisning - og vi glæder os til at se dig!

Vi forventer, at vi kan byde jer velkommen til fysisk undervisning fra d. 12. april.

Det er kun halvdelen af din undervisning, du ifølge retningslinjerne kan få fysisk på skolen - den anden halvdel af tiden bliver online undervisning. Du får besked om, hvornår du skal møde ind på skolen og hvornår du skal have onlineundervisning i Uddata+ og/ eller på It's Learning.

Skal du tage certifikatfagene Førstehjælp og Brand, kan du møde ind til fysisk undervisning på skolen under hele forløbet. 

Ingen åbning uden selvtest

Et krav for genåbningen og fysisk undervisning er hyppige tests, så vi undgår smittespredning. Du skal altid kunne fremvise en negativ test, der er mindre end 72 timer gammel, medmindre du er undtaget - se retningslinje på IT's Learning.

Når du har hjemmeundervisning er det dit eget ansvar at blive testet, men når du møder fysisk på skolen, får du mulighed for at lave en selvtest. Det betyder, at du fra d. 12. april kan teste dig selv i løbet af skoledagen (eller du kan møde ind med en gyldig test). Skolen sørger for, at der er uddannede supervisorer til gennemførelse af selvtest på alle afdelinger.

Vi skal stadig passe på hinanden

Selvom vi alle sammen skal testes jævnligt, skal vi stadig passe godt på hinanden. Husk derfor at overholde skolens generelle COVID-19-retningslinjer om eksempelvis at afstand, hygiejne osv. - find skolens COVID-19 instruks på IT's learning. 

Til sidst: der er fortsat mange ting, der skal planlægges og koordineres, og vi får løbende mere information fra ministeriet. Vi informerer jer, så snart vi ved mere. Indtil da er spørgsmål som sædvanlig velkomne - send en mail til info@sosunord.dk


OPDATERET 19. MARTS 2021

Kære elever og kursister

Fra på mandag, den 21. marts 2021, træder der nogle nye retningslinjer i kraft på SOSU Nord, omkring opfølgning på COVID-19 test.

- det betyder blandt andet, at fra på mandag skal du ikke længere indsende dokumentation via UDDATA+, men i stedet vise dit prøvesvar til din underviser.


Du kan læse retningslinjerne på IT's Learning og i UDDATA+.   


 

OPDATERET 5. MARTS 2021


Kære elever og kursister

Vi er utroligt glade for, at vi nu må genåbne fysisk for nogle af vores uddannelsesaktiviteter. Vi er også meget bevidste om, at vi sammen med jer elever og kursisterne skal arbejde for, at genåbningen bliver så sikker som mulig. Derfor har vi brugt ugen på at forberede os, og derfor er det vigtigt at du tjekker IT's Learning og UDDATA+ jævnligt for informationer. 

Hvem må møde ind

 • Afgangselever - elever på grund- og hovedforløb, der afslutter deres uddannelse senest d. 1. august 2021.
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), hvis forløb afsluttes senest d. 1. august 2021
 • Deltagere i OBU / FVU, hvis forløbet afsluttes senest d. 1. august 2021

For øvrige elever fortsætter onlineundervisningen en rum tid endnu. Dog må man som hidtil møde frem til fysisk undervisning, hvis man er sårbar af sociale, trivselsmæssige eller pædagogiske årsager, ligesom alle elever må deltage fysisk i eksamen.

Elever og kursister må højest møde op i 5 sammenhængende dage, fulgt af 5 sammenhængende dages onlineundervisning (weekender/helligdage undtaget).

Det vil fremgå af Uddata+ eller IT's Learning, om og hvornår du eventuelt skal møde ind fysisk på skolen, så husk at tjekke ofte.

TEST KRAV
Hyppige test er en forudsætning for genåbningen


For at holde smittetrykket under kontrol når vi åbner, har regeringen besluttet, at alle elever, kursister og ansatte på erhvervsuddannelserne, der møder ind fysisk, til enhver tid skal kunne dokumentere, at de indenfor seneste 72 timer har opnået et negativt testresultat ved enten en kviktest (antigen-test) eller en PCR-test for covid-19.


Vi har samlet al den viden du behøver om testmuligheder, dokumentation osv. på IT's Learning, hvor du finder en udførlig procedure. 

Herunder har vi lavet en FAQ, med svar på nogle af de spørgsmål du måske har. 

 

Må jeg møde frem uden test?

Nej, du må ikke møde ind uden en negativ test, med mindre du er undtaget fra kravet og kan dokumenterer det. 

Du skal som udgangspunkt selv sørge for at blive testet.

Hvis der er testmuligheden på skolen, kan der blive indlagt tid til fornyelse test i løbet af undervisningsdagen. 

MEN selvom der er testmulighed på skolen, er det ikke muligt at nå at teste alle elever mandag morgen inden undervisningen.

Det er derfor vigtigt, at du bliver testet forud for, at du skal møde ind på SOSU Nord til din første undervisningsdag i fremmødeperioden.

Desuden bliver for sent fremmøde på grund af test, noteret som ikke-lovligt fravær.

Du kan booke tid til pcr-test (podning i halsen) på www.coronaprover.dk. Bemærk at der kan gå op til 48 timer før svar, hvorfor pcr-test bør ske senest lørdag, hvis man skal møde ind mandag. Ved kviktest er der ikke tidsbestilling, og du får svar umiddelbart efter testen. 

Hvem er undtaget for test?

Krav om test gælder ikke for dig der:

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • tidligere har været smittet med covid-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Hvis du er undtaget jf. punkterne herover, så skal du kunne dokumentere det med en lægeerklæring. Du finder en lægeerklæring på IT's Learning, som er delvist udfyldt, og som du skal aflevere til lægen.  

Du kan se mere om undtagelser for test her.

 

 

 

Dokumentation af test

 

Din underviser vil tjekke dit og dine holdkammeraters testsvar 2 gange om ugen, når dit hold har fysisk fremmøde på skolen.

 

 

Hvad sker der ved manglende testresultat?

kan du ikke fremvise et testresultat, der lever op til kravene, er du udelukket fra at deltage i undervisningen, og bliver registreret som ulovligt fraværende.

Skolen har ikke pligt til at nødundervise i form af fjernundervisning. 

 

Skal jeg stadig dokumentere, hvis jeg er vaccineret eller har været smittet?

Jeg er vaccineret:

Ja, selvom du er vaccineret, skal du stadig kunne fremvise en negativ covid-19 test for at kunne deltage i undervisningen.

 

Jeg har været smittet:

Ja, hvis du har været smittet med covid-19 skal du fremvise dokumentation for et positivt testresultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

 

 

Skal jeg testes i uger uden fremmøde?

Ja.

Du skal kunne møde op med et negativt testresultat, som ikke er mere end 48 timer gammelt, når du skal ind på skolen fysisk igen.

Det betyder, at du også skal testes sidst i den uge, hvor du er hjemme.

 

Må jeg blive testet på skolen i uger uden fremmøde?

Nej, du skal undgå at møde op på skolen i de uger, hvor du undervises hjemme. Benyt i stedet de eksisterende testtilbud, der findes uden for skolen.  

Se fx nærmere om åbningstider i de offentligt tilgængelige testcentre på https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/hospitaler/coronavirus/coronatest

Hvordan tælles de 72 timer?

Du skal begynde at tælle fra det øjeblik din test bliver taget. Ikke fra du får svaret på testen. 

Ved PCR-test (hals-podning), kommer svaret nogle gange først dagen efter prøven er taget. Men de 72 timer beregnes fra det tidspunkt prøven er taget. 

Du skal sørge for, at forny din test inden de 72 timer udløber.  

Vær opmærksom på, at ved opstart på en ny fremmødeperiode må testen max være 48 timer gammel, for at kunne passe ind i vedligeholdelses-test rullet på skolen. 

 

 

Hvis du er testet positiv

Bliver du testet positiv for COVID-19, så skal du følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv. Du skal gå hjem med det samme og give din kontaktlærer besked.

I de tilfælde, hvor du har en positiv test gælder almindelige regler ved fravær i forbindelse med sygdom. Er du smittet med covid-19, men har du ingen symptomer, kan du følge undervisningen virtuelt. I dette tilfælde vil du ikke få fravær. 

 

 

 

 

GENEREL INFORMATION 

 

Hvem må møde frem fysisk?

Elever, der må møde frem til undervisning er:

 • Afgangselever - elever på grund- og hovedforløb, der afslutter deres uddannelse senest d. 1. august 2021.
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), hvis forløb afsluttes senest d. 1. august 2021
 • Deltagere i OBU / FVU, hvis forløbet afsluttes senest d. 1. august 2021

 

For øvrige elever fortsætter onlineundervisningen en rum tid endnu. Dog må man som hidtil møde frem til fysisk undervisning, hvis man er sårbar af sociale, trivselsmæssige eller pædagogiske årsager, ligesom alle elever må deltage fysisk i eksamen.

Elever og kursister må højest møde op i 5 sammenhængende dage, fulgt af 5 sammenhængende dages onlineundervisning (weekender/helligdage undtaget).

Det vil fremgå af Uddata+ eller IT's Learning, om og hvornår du eventuelt skal møde ind fysisk på skolen, så husk at tjekke ofte.

 

Generelle råd fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Det gælder både når du befinder dig på skolen, i det offentlige rum eller hjemme. Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd er:

 • Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en smittet person
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand - og bed andre tage hensyn

 

2 meters afstand

Hvis du skal møde fysisk ind på skolen, så skal du hold to meters afstand:

 • Når du færdes på skolens fællesarealer. 
 • Til din underviser ved tavleundervisning.
 • Når der afholdelse prøver, som ikke er aflyst
 • Ved sang, råb mv.

Dog gælder anbefalingen om 2 meters afstand ikke i stamklasser/faste hold eller grupper, hvor den anbefalede afstand fortsat er én meter. 

 

Mundbind/visir

Der er krav om, at du bærer mundbind eller visir, når du færdes indendørs på skolen, fx på gange, toiletter, i kantinen osv.  

Dog kan mundbind/visir tages af i de fleste undervisningssituationer, hvor man sidder stille på sin stol. 

Hvis du ikke bærer mundbind eller visir kan skolen bortvise dig. 

Hvis du er undtaget fra at bære mundbind eller visir, så kan det være en fordel at bære et badge, som informere om dette.   

 

Jeg har brug for at snakke med en vejleder

Hvis du har brug for at mødes med din SPS- eller studievejleder, så kan I aftale det sammen. Mødet bliver dog så vidt muligt holdt online.

Afholdes mødet fysisk skal du møde ind med et gyldigt negativt testsvar.

 

Du finder kontaktoplysningerne på SPS-vejlederne og studievejlederne på IT's Learning under "elevinformation".

Instrukser og vejledninger

Retningslinjer for onlineundervisning

Se retningslinjer her

 

COVID-19 instruks til elever og kursister

Se instrukser her 

Nyttige links

Hold dig opdateret

www.coronasmitte.dk

 

Bestil tid til test

www.coronaprover.dk

 

Åbningstider i de offentligt tilgængelige testcentre

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/hospitaler/coronavirus/coronatest