Aktuelle kurser

 Hjælp til voksenuddannelse.dk kan findes her

 Kursusnavn  Afholdelse Sted Se mere og tilmeld
(link til Voksenuddannelse.dk)
Akutuddannelse i demens 27.09.2021 Aalborg 2139-45602
Akutuddannelse SSH 21.09.2021 Aalborg 2138-42730
Arbejdet med for tidligt fødte børn 05.10.2021 Aalborg 2140-40993
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low arousal 06.12.2021 Aalborg 2149-48390
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low arousal 26.10.2021 Aars 2143-48390
Arbejde med sindslidende med misbrug 23.09.2021 Aalborg 2138-40599
Arbejdet som aflastningsfamilie 22.11.2021 Aalborg 2147-42920
Arbejdet med børn i udsatte positioner 23.11.2021 Aalborg 2147-48726
Borgernær forløbskoordination 04.10.2021 Aalborg 2140-47820
Borgere med multisygdomme 15.11.2021 Aalborg 2146-48402
Børn og unge med angst 10.11.2021 Aalborg 2145-48765
Børns sproglige udvikling 1 12.10.2021 Aalborg 2141-48731
Demens - fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel; i et dobbeltperspektiv 02.11.2021 Farsø 2144-48478
Demens - fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel; i et dobbeltperspektiv 26.10.2021 Aalborg 2143-48478
Demens - fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel; i et dobbeltperspektiv 09.11.2021 Aars 2145-48478
Demens 2 01.11.2021 Aalborg

2144-44859

Det gode samarbejde 20.09.2021 Aalborg

2138-44859

Det gode samarbejde 04.10.2021 Aalborg

2140-44859

Dokumentation og evaluering af pæd./sosu-arbejdet 25.10.2021 Hirtshals

2143-40142

Faglig styring og dokumentation i FS3 30.11.2021 Aalborg

2148-48570

Faglig styring og dokumentation i FS3 14.09.2021 Aars

2137-48570

Faglig styring og dokumentation i FS3 20.09.2021 Aars

2138-48570

Faglig styring og dokumentation i FS3 23.09.2021 Aars

2138-48570a

Faglig styring og dokumentation i FS3 28.09.2021 Aars

2139-48570

Faglig styring og dokumentation i FS3 04.10.2021 Aars

2140-48570

Faglig styring og dokumentation i FS3 11.10.2021 Aars

2141-48570

Faglig styring og dokumentation i FS3 25.10.2021 Aars

2143-48570

Faglig styring og dokumentation i FS3 29.11.2021 Aars

2148-48570a

Forebyggelse og sundhedsfremme 20.09.2021 Aalborg

2138-45061

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 26.10.2021 Aalborg

2143-45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 16.09.2021 Online

2137-45783

Injektion af medicin 14.10.2021 Aalborg 2141-47968
Injektion af medicin 29.11.2021 Aalborg 2148-47968
Interkulturel pædagogik 27.09.2021 Aalborg 2139-42659
Kliniske opgaver i almen praksis 09.10.2021 Aalborg 2140-48093
Lov om voksenansvar overfor anbragte børn og unge (Ny lov om magtanvendelse) Afvikles efter aftale Efter aftale IDV-kursus - se mere her
Læringsmiljø, Børns motorik, sanser og bevægelse 04.10.2021 Aalborg 2140-48734
Mad og måltiders muligheder i dagtilbud 02.11.2021 Aalborg 2144-48667
Magt og omsorg 06.12.2021 Aalborg 2149-44627
Medicinhåndtering for pædagogisk personale 11.10.2021 Aalborg 2141-IDV

Medicinadministration

20.09.2021 Aalborg 2138-48101

Medicinadministration

29.09.2021 Aalborg 2139-48101
Medicinadministration 01.11.2021 Aalborg 2144-48101
Medvirken ved medicinadministration 27.10.2021 Aalborg 2143-49489
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet 16.11.2021 Aalborg 2146-48670
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde - Neuro 2 07.10.2021 Aalborg 2140-48563a
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde - Neuro 2 12.10.2021 Aalborg 2141-48563
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 13.09.2021 Hvalpsund 2137-44782
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 01.11.2021 Aalborg 2144-44782
Praktikvejlederkursus for pædagoger, som er praktikvejledere for pædagogiske assistenter 09.11.2021 Aalborg 2145-IDV
Praktikvejleder, PAU- og SOSUelever, basismodul 20.09.2021 Aalborg 2138-48256
Praktikvejleder, PAU- og SOSUelever, basismodul 08.11.2021 Aalborg 2145-48256a
Praktikvejleder, PAU- og SOSUelever, basismodul 15.11.2021 Aalborg 2146-48256
Praktikvejleder, PAU- og SOSUelever, overbygning 13.09.2021 Fr.Havn. 2137-48381
Praktikvejleder, PAU-, SOSU elever, EUX, Talent 08.12.2021 Aalborg 2149-48383
Samarbejde med pårørende 13.12.2021 Aalborg 2150-45602
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 02.11.2021 Aalborg 2144-48478a
SOSU Klar Aalborg 25.10.2021 Aalborg 2143-42929
SOSU Klar Frederikshavn 10.11.2021 Fr.Havn 2145-45565
SSA-Akut 26.10.2021 Aalborg

2143-42922

SSA-Update 25.10.2021 Aalborg

2143-47748

SSH-Update 01.11.2021 Aalborg

2144-46874

SSH-Update 01.11.2021 Aalborg

2144-42929

Sårpleje, medvirken ved sårpleje 28.09.2021 Aalborg 2139-40878 
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner 27.10.2021 Aalborg 2143-48668