Medicinhåndtering for pædagogisk personale (2141-IDV)

medicin

Det pædagogiske personale bliver i stigende grad involveret i det medicinske område, og medicinopgaver bliver flere steder uddelegeret til pædagoger og andet personale uden sundhedsfaglig uddannelse.

Udvikling fordrer, at det pædagogiske personale er klædt på til opgaven; at de har tilstrækkelig viden inden for medicinområdet, og at det er en bevidsthed om, hvilket ansvar de er underlagt.

Målgruppe

Institutionsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og andre ansatte, der er ansvarlige for og/ eller varetager medicinhåndtering i pædagogiske botilbud og institutioner.

Formål

At styrke de pædagogiske medarbejdere i at deltage i den medicinske behandling på en kvalificeret måde, og at sikre de pædagogiske medarbejdere indsigt og færdigheder i at håndtere medicin korrekt til borgere i sociale- og socialpsykiatriske botilbud og institutioner. 

Beskrivelse

Indhold i undervisningen:

 • Regler og retningslinjer
 • Ansvar og ansvarlighed
 • Kompetence
 • Etik i forbindelse med medicin og medicinering
 • Sundhedsstyrelsens vejledning
 • Håndhygiejne
 • Administration af lægemidler: 
  • Dispenseringsformer
  • Virkning, bivirkninger og observationer
  • Interaktioner med for eksempel mad, alkohol, rusmidler m.m
  • Dosering
  • Lægemidlets vej fra indtagelse til udskillelse
 • Almen farmakologi
 • Speciel farmakologi
 • Hvad fejler borgeren?
 • Hvilken medicin får borgeren?
 • Undgå medicinudløste forgiftningstilstande
 • Utilsigtede hændelser


Undervisningen vil alle dage veksle mellem oplæg, arbejde i grupper, øvelser og dialog i klassen.
Der forudsættes, at deltagerne aktivt bidrager til undervisningen med eksempler og problematikker fra det praktiske arbejde.

 

OBS

Pga. COVID-19 kan der forekomme ændringer i afviklingen af vores kurser. Det betyder, at dette kursus muligvis laves om til et online-kursus, der skal tages hjemmefra.

 

Pris 
Prisen er kr. 4517,00 kroner ekskl. moms - inkl. forplejning.

Tilmeld dig allerede nu, eller inden 17. september og få 10% rabat.

 

Datoer
Tilmeldingsfrist: 20. september 2021 

Start og varighed: 11. oktober 2021 - 13. oktober 2021 - 3 dage

Mødetid: 09.00 - 15.30 alle 3 dage


Sted
SOSU Nord
På Sporet 8A
9000 Aalborg

 

Kontakt
Kursus Nord
mail: mail@kursusnord.dk
tlf: 6039 4546

 

Tilmelding