Opdatering fra KURSUS Nord under COVID-19

Covid-19

COVID-19 har stor indflydelse på, hvordan vi på KURSUS Nord kan afvikle vores uddannelsesforløb.

Vi følger udviklingen i COVID-19 tæt og du får direkte besked, hvis du er tilmeldt en uddannelse, vi ser os nødsaget til aflyse.

Vi har ekstra stor fokus på ekstra rengøring, hygiejne og at holde afstand, så du kan føle dig tryg, når du er på uddannelse ved os.

 

Se her om dit kursus er blevet ændret eller aflyst


Instrukser til elever og kursister om forebyggelse af smittespredning ved genåbning af SOSU Nord

Når elever og kursister opholder sig på SOSU Nord skal disse retningslinjer efterleves:

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås
 • Host eller nys i ærmet / albuen
 • Du skal vaske hænder efter instrukser ophængt på toiletter, i klasserum og kontorer. Du skal vaske hænder ved ankomst til skolen, efter hver pause, inden du går hjem og når du kommer hjem, minimum hver 2. time.
 • Du skal vaske hænder når du har været på toilettet, nyst i hånden, før og efter spisning eller hvis du skifter mellem lokaler i forbindelse med undervisning eller møder
 • Større forsamlinger skal undgås på gangene, i kantinen, ved toiletterne og i fællesarealerne. Hold 2 meters afstand til hinanden.
 • Følg anvisninger om færdsel på trapper, i kantinen m.v.
 • Møder mellem ansatte eller mellem ansatte og elever / kursister skal i videst muligt omfang ske udendørs eller via video/telefon. Benyttes mødelokaler skal anvisninger for brug af lokalet følges.
 • Hvis du har symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber skal du ikke møde på skolen. Det gælder også ved milde symptomer. Hvis du er i stand til det, kan du følge undervisningen digitalt hjemmefra. Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du har en ansættelseskontrakt.
 • Hvis du er mødt på skolen og i løbet af dagen oplever symtomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber, skal du gå hjem med det samme. Det gælder også ved milde symptomer. Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du er har en ansættelseskontrakt. Hvis du er i stand til det, kan du efterfølgende følge undervisningen hjemmefra digitalt. Du skal først møde på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer.
 • Det er en god ide, hvis elever og kursister, der testes positive for COVID-19, orienterer deres kontaktlærer og deres ansættelsessted.
  • Det er frivilligt, om du vil oplyse os om at du er blevet smittet, men hvis du gør, vil vi med med dit samtykke informere dine holdkammerater og undervisere om, at de skal være særligt opmærksomme på eventuelle sygdomstegn.

 

Særligt omkring undervisning:

 • Du skal følge anvisningerner fra skolen om hvornår du møde fysisk på SOSU Nord, og hvornår du skal modtage undervisning digitalt hjemmefra
 • Hvor det giver mening og er praktisk muligt, gennemføres undervisningen udendørs. Du skal derfor være forberedt på at være udenfor.
 • Fysisk gruppearbejde foregår i faste grupper fastlagt af underviseren, og underviserens anvisninger omkring tid og sted for gruppearbejdet skal følges.

 

Instruks for elever, der er i særlig risiko i forbindelse med COVID-19-smitte (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide).

 • De særlige risikogrupper er defineret af Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper
 • Hvis du er i en risikogruppe skal du generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.
 • Du kan som udgangspunkt godt møde op til undervisning på skolen. Det skyldes Sundhedsstyrelsens vurdering af, at smitterisikoen ikke er større i skoler end den er i den omgivende samfund. Du skal dog være særligt opmærksom på at efterleve de skærpede forholdsregler.
 • Er du som elev i særlig risiko opfordres du til at kontakte din arbejdsgiver og/eller kontaktlærer. Din arbejdsgiver (ofte den uddannelsesansvarlige) skal i dialog med dig lave en konkret og individuel vurdering for dig. I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du fortsat varetager din vanlige funktion og om du skal komme på SOSU Nord. Har du ikke en arbejdsgiver laves vurderingen af din kontaktlærer efter dialog med dig.
 • Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole.