Deltagerøkonomi

På AMU-kurserne er  prisen 0,- kr. med mindre andet er angivet.* 

Arbejdsgivere kan søge VEU-godtgørelse til medarbejdere indenfor målgruppen. VEU-godtgørelsen fastsættes af finansministeriet og udgør i 2017: 3396,00 kr. pr. uge.

* For personer i AMU-målgruppen: personer med en uddannelse til og med erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau samt personer med en forældet videregående uddannelse.

 


SOSU Nords udbud af arbejdsmarkedsuddannelser og forløb under Lov om Åben Uddannelse er som udgangspunkt uden deltagerafgift for dig, der er i beskæftigelse. Der er dog enkelte af vores arbejdsmarkedsuddannelser, som er pålagt et mindre deltagergebyr. 

På arbejdsmarkedsuddannelser vil du have mulighed for at ansøge om Voksen EfterUddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse), hvis du er i beskæftigelse. 
VEU-godtgørelsen svarer til max. dagpengesats, og du har også mulighed for:

 • at søge tilskud til dine befordringsudgifter, hvis du har mere end 24 km. daglig kørsel mellem dit hjem og uddannelsesstedet
 • at søge tilskud til kost og logi, hvis du bor mere end 60 km. fra dit uddannelsessted. Ansøgningsskemaet til kost og logi rekvireres ved Kursus og UdvikingsCenter

Er du ledig, kan du deltage i vores uddannelser, hvis din deltagelse er indarbejdet i din jobplan, eller hvis du benytter din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i 1. ledighedsperiode.

Udover arbejdsmarkedsuddannelser kan du deltage i:

 • Forberedende Voksenuddannelse (FVU)
 • Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU)
 • Enkeltfag fra skolens grunduddannelser
 • Pædagogisk assistentuddannelse PAU (enkeltfag)
 • Temadage, seminarer m.v. i forhold til specifikke ønsker

Bindende tilmelding

Din elektroniske tilmelding er bindende og det indebærer, at vi kan opkræve betaling for kurset hos din arbejdsgiver eller - hvis du er selvstændig erhvervsdrivende - hos dig selv, hvis du udebliver fra uddannelsens første dag eller frameldes senere end en uge inden uddannelsens første dag. Afgiftens størrelse afhænger af uddannelsens længde.
Afbud skal være skriftligt eller pr. mail til hast@sosunord.dk for at være gyldig.

Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales:

 • 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales:

 • 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Din arbejdsgiver fritages for at betale afgift:

 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald - herunder sygdom
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden
 • hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
 • hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

HUSK derfor altid at framelde dig hurtigst muligt, hvis du fortryder din tilmelding, og skulle du være så uheldig, at du bliver ramt af sygdom i forbindelse med dit kursusforløb, så giv vores kursusadministration besked så hurtigt som muligt på mail hast@sosunord.dk. Afmelding skal være skriftligt, for at være gyldig.