Individuel kompetencevurdering i AMU

1

Realkompetencer omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, dvs. alt hvad personen kan og ved - uanset hvor og hvordan denne person har lært det.

OBS! Du finder vores IKV-kurser via søgeboksen her på siden

Formålet med Individuel Kompetence Vurdering (IKV) i AMU er, at give dig mulighed for at få vurderet og anerkendt de kompetencer, som du har opbygget i såvel din fritid, som på arbejde. Anerkendelsen af dine kompetencer vil ske på baggrund af en IKV i AMU i forhold til de arbejdsmarkedsuddannelser, som er relevante for netop din kompetencevurdering.

  • Du har fået bedre muligheder for at få vurderet, det du kan og har lært gennem fritid og arbejde, som du ikke har papir på.
      
  • Har du kompetencer som ligger i et AMU-kursus, kan du få udstedt et bevis på dette kursus -  også selv om, det er noget, du har lært i din fritid og på dit arbejde.
Sådan foregår IKV i AMU:
Du henvender dig til SOSU Nord, hvis du ønsker at blive vurderet i forhold til dine kompetencer indenfor social- og sundheds og pædagogisk arbejdsfelt.
Derefter får du tilbudt en samtale med en udviklingskonsulent, hvor det videre forløb afklares.
Det videre forløb har en varighed af ½ - 5 dages vurdering, som foregår på skolen eller din arbejdsplads. Vurderingen kan give anledning til, at du vil kunne opnå kompetencebevis og/eller AMU-bevis.

Min kompetencemappe
Mappen er udviklet for Undervisningsministeriet, som en hjælp til, at du kan dokumentere og få anerkendt dine realkompetencer. På www.minkompetencemappe.dk kan du oprette din helt personlige kompetencemappe. "Min kompetencemappe" kan bruges til at dokumentere, det du kan, hvis du skal i gang med voksen- og efteruddannelse på en uddannelsesinstitution.


Har du lyst til at læse mere om real-kompetencer:  www.ug.dk/efteruddannelse/realkompetencer/din-forberedelse/realkompetencer-og-uddannelsesvalg