Til arbejdsgivere

2

Vidste du:

OBS! Du finder vores IKV-kurser via søgeboksen her på siden

 • At dine medarbejdere nu har fået bedre muligheder for at få vurderet dét, de kan, og som de har lært gennem livet (realkompetencer) - men som de ikke har på papir?
   
 • At dine medarbejdere kan få udstedt beviser for de kompetencer, som de har i relation til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) - også selv om det er noget, de har lært gennem jobbet? 
   
 • At dine medarbejdere kan få udarbejdet en uddannelsesplan, der viser hvilke arbejdsmarkedsuddannelser(AMU), de kan deltage i, hvis de gerne vil lære endnu mere?
Alt sammen muligheder, som dine medarbejdere kan gøre brug af ved at deltage i en individuel kompetencevurdering (IKV) i relation til arbejdsmarkedsuddannelserne - altså en IKV i AMU.

Sådan fungerer det

 1. Kontakt SOSU Nord - Kontakt en udviklingskonsulent for at få igangsat en IKV i AMU for en eller flere af dine medarbejdere.
   
 2. Dokumentation - Dine medarbejdere indsamler dokumentation for deres realkompetencer - måske hjælper du dem med dette?
   
 3. Faglærerne bestemmer vurderingsmetoder - På baggrund af dokumentationen beslutter faglæreren, hvordan vurderingen af dine medarbejderes kompetencer skal finde sted.
   
 4. Vurderingen - Dine medarbejdere indkaldes til IKV i AMU, der normalt vil have en varighed på ½-5 dage. Vurderingen kan gennemføres på skolen og/eller i virksomheden. 
   
 5. Resultat - Dine medarbejdere får udleveret eventuelle kompetencebeviser, samt en uddannelsesplan, hvis de ønsker dette.

Min kompetencemappe

www.minkompetencemappe.dk kan medarbejderne oprette og vedligeholde deres helt personlige kompetencemappe. 
Min kompetencemappe hjælper medarbejderne til at få dokumenteret deres realkompetencer, som de har erhvervet sig i arbejdslivet, i fritidslivet eller i uddannelsessystemet.
Hvis dine medarbejdere ønsker det, kan du hjælpe dem med at beskrive og dokumentere deres realkompetencer. IKV i AMU er et tilbud til dine medarbejdere - og de beslutter selv, om de ønsker at deltage.