Information for ledige

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse/kurser - hvis du er interesseret i efter- og videreuddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige og pædagogiske område!

ER DU LEDIG?

Så har du fra første ledighedsdag ret til én samlet kursuspakke.

  • Hvis du er fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed
  • Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed

Snak med din A-kasse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
  

ER DU I tidsafgrænset stilling?

Så tal med din arbejdsgiver om muligheden for at få en af disse kursuspakker - eller måske bare en enkelt af kurserne. Din arbejdsgiver kan søge om løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse). 

Se i øvrigt mere om jobrettet uddannelse og betingelser på www.ug.dk

UNDERVISNING

Undervisningen foregår på SOSU Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg, mandag til fredag kl. 8.00-15.24.

TILMELDING

Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du ansøge kurset på tilmeldingsblanket AR237 (Blanketten findes i højre side under Blanketter).

Udfyld og underskriv blanketten, og send den til:

SOSU Nord
På Sporet 8A
9000 Aalborg
Att.: KURSUS Nord

Dit jobcenter kan eventuelt tilbyde kurser, der ligger ud over 6 ugers jobrettet uddannelse efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Se også vores øvrige aktuelle tilbud her.

Øvrige muligheder for uddannelse/opkvalificering/vejledning