Infomøde - Introduktion til arbejdet som handicaphjælper

Handicaphjælper

Et kursusforløb for dig, der har lyst til gøre en forskel!  

 

Infomøde
Mød op og hør mere om forløbet

Mandag den 21/10
kl. 10.00 - 11.30
hos AMU Nordjylland,
Sofievej 61,
9000 Aalborg

Tilmelding til mødet
Susan Nissen, 
sni@amunordjylland.dk

Med dette introduktionsforløb får du et godt  indblik i nogle af de forskellige opgaver, som  jobbet som handicaphjælper indebærer.

Målgruppe 

Kursusforløbet henvender sig særligt til dig, der gerne vil arbejde som handicaphjælper, eller som ønsker at vide mere om arbejdsområdet. For at deltage i forløbet er det en forudsætning, at du kan tale og forstå dansk.

Som handicaphjælper er det nødvendigt, at du formår at håndtere den enkelte brugers vaner og normer, og at du er i stand til selv at sætte grænser.

Derudover kræver jobbet, at du har en god situationsforståelse, er rummelig, samt at du er stærk såvel fysisk som psykisk.

 

 

Se folderen med kursusbeskrivelser, tilmelding til uddannelsen og så videre - klik her


Formål

Forløbet har til formål at give dig en god basisviden om det at arbejde sammen med et menneske med et handicap.

Efter forløbet har du mulighed for at søge arbejde som handicaphjælper, eller du kan fx vælge at uddanne dig inden for området. Der er både beskæftigelses-muligheder inden for det offentlige og det private arbejdsmarked.

Forløbets opbygning

Forløbet er bygget op af seks forskellige AMUkurser, som afholdes skiftevis hos SOSU Nord og AMU Nordjylland. Det er blevet til i et tæt samarbejde mellem AMU Nordjylland, SOSU Nord og BPA - Care (Borgerstyret Personlig Assistance).