Sterilarbejdet på sygehusene

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Ufaglærte evt. med praksiserfaring fra sygehuse og medarbejdere med en erhvervsfaglig social- og sundhedsuddannelse

Formål

Uddannelsen giver deltageren forudsætninger for at deltage i arbejdet med genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr i henhold til overordnede standarder og retningslinjer.

Beskrivelse

Deltageren kan medvirke i arbejdet med genbehandling af steriliserbart medicinsk flergangsudstyr. I det arbejde kan deltageren medvirke til at identificere, om egne arbejdsgange overholder gældende standarder og retningslinjer. Endvidere kan deltageren forebygge og afbryde smitteveje ud fra viden om hygiejniske principper. Deltageren kan udføre opgaverne: Rengøring, desinfektion, kontrol, oplægning, emballering og sterilisering af flergangskirurgisk udstyr samt modtagelse, håndtering, opbevaring og distribution af sterile en- og flergangsartikler. Deltageren kender til kirugiske instrumenter med henblik på at kunne kunne vurdere disse og udføre relevant vedligeholdelse af dem. Deltageren har viden om anvendelse af kvalitetsstyringssystemer og elektroniske dokumentationssystemer samt disses betydning for styring, kommunikation og samarbejde internt såvel som eksternt. I det daglige arbejde kan deltageren tage hensyn til arbejdsmiljømæssige faktorer og har forståelse for eget ansvar i den forbindelse.

Varighed

10 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Fagkode

40940


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)