Pleje og behandling af diabetikere

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere m.fl., der arbejder eller ønsker at arbejde med grundlæggende pleje-, og omsorgsopgaver for diabetikere. Ovenstående uddannelser - sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse, for at have grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning.

Formål

Deltageren kan udøve pleje-, omsorgs- og behandlingsmetoder vedrørende diabetikere.

Beskrivelse

Deltagerne bliver i stand til selvstændigt og i et samarbejde, at vejlede diabetikere i ordineret diabeteskost og medicin, samt motion, blodsukker- og urinmålinger- får forståelse for egen rolle og kan handle i forbindelse med opsporing og forebyggelse af sygdommen- i plejen kan støtte diabetikeren i mestring af sin sygdom i hverdagen udfra en forståelse for, hvilken betydning det fysisk, psykisk og socialt kan have for diabetikeren at leve med sin sygdom- har kendskab til de øvrige faggrupper, der indgår i behandling og pleje af diabetikeren, for at kunne samarbejde med disse

Varighed

5 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

42683


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)