Psykiatrisk suppleringsuddannelse

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som har praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller psykiatriske institutionsområde, eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne skal have minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de sidste 2 år.

Formål

Social- og sundhedsassistenterne kan inden for det psykiatriske speciale udøve den faglige kompetence selvstændigt og varetage aktivitets- og omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Beskrivelse

Målet med uddannelsen er: - at deltageren i udøvelse af psykiatrisk sygepleje gør sig etiske og moralske overvejelser, der afgrænser eller tilskynder til handling over for patienter og kolleger - at deltageren ud fra sin viden om udviklingen af psykiatrien, de psykisk syges vilkår, samt organiseringen af psykiatrien, kan deltage kritisk og konstruktivt i samfundsdebatten - at deltageren kan tilrettelægge plejeforløb, udfra en viden om psykiatriske sygdomme og undersøgelses- og behandlingsmetoder - at deltageren får en øget viden om egen kompetence i aggressions- og voldssituationer, og bliver bevidst om anvendelsen af den gældende lovgivning om frihedsberøvelse og anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger/institutioner - at deltageren får afprøvet forskellige metoder til aktivering af psykiatriske patienteer, således at de kan iværksætte kvalificeret samvær - at deltageren udviser øget faglighed i udøvelsen af psykiatrisk sygepleje, der bygger på en detaljeret viden om menneskesyn, sundheds- og sygdomsopfattelser, normalitet og afvigelse, samt målet med psykiatrisk sygepleje

Varighed

20 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Fagkode

42684


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)