Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i amtslige og primærkommunale social- eller sundhedstjenester med arbejdsfunktioner inden for ældre- og handicapområdet.

Formål

Deltagerne skal kunne deltage i den projektorganiserede arbejdsform.

Beskrivelse

Deltagere er efter endt uddannelse: - i stand til at udvælge relevante udviklings- og aktiveringsprojekter med udgangspunkt i ældre- og handicapgruppens særlige forudsætninger og potentialer - i stand til at omsætte ideer til strukturerede projekter, herunder formulere mål og planlægge gennemførelse - i stand til at inddrage og motivere såvel borgere som kolleger og eksterne samarbejdspartnere i udviklings- og aktiveringsprojekter, samt strukturere en hensigtsmæssig arbejdsfordeling - i stand til at opspore relevante fonde, private som politiske organer med henblik på at udarbejde ansøgninger til disse vedrørende projektstøtte - i stand til at planlægge og styre et budget inden for et valgt projektemne - i stand til at evaluere og justere igangsatte udviklings- og aktiveringsprojekter

Varighed

4 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

42686


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)