Introduktion til førstehjælp på jobbet

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Formål

Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning,livreddende førstehjælp og alarmering.

Beskrivelse

Deltageren kan: - gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende blødning, - formulere en korrekt alarmering.

Varighed

0 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen i Introduktion til førstehjælp på jobbet med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Pædagogisk arbejde med børn og unge, Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

42730


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vælg hold

Tilmeld

Kviknummer

1740-42730

Afholdelsested

SOSU Nord Hjørring
Hedevold 11
9800 Hjørring

Dato

03-10-2017 - 03-10-2017

Tilmeldingsfrist

04-09-2017

Varighed

0,4 dage

Undervisningstype

Dagundervisning

Minimum antal deltagere

23

Pris for AMU-kursister

43,20,-

Kontaktperson

Hanne Stenbjerg, tlf. 72218100, email hast@sosunord.dk