Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre m.m., og medarbejdere inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Det kan f.eks. være social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter og medarbejdere med lignende uddannelser og evt. social- og sundhedsassistenter samt pædagogmedhjælpere.

Formål

Deltageren har kendskab til årsager til og symptomer på inkontinens og til de mest almindelige hjælpemidler. Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til opsporing af inkontinens og ukomplekse pleje- og behandlingsforløb af inkontinens.

Beskrivelse

Deltageren kan arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i forhold til inkontinens ved at bidrage til opsporing af inkontinens samt medvirke i ukomplekse pleje- og behandlingsforløb af inkontinens. I det arbejde kender deltageren årsager til og symptomer på inkontinensproblemer, har indsigt i, hvordan hverdagslivet påvirkes, og kan observere symptomer. Desuden har deltageren kendskab til de almindeligst forekommende hjælpemidler og kan anvende dem korrekt. Deltageren kan opsøge lokale instrukser og efterleve dem i det daglige arbejde. Endvidere kan deltageren videregive relevant information til samarbejdspartnere.

Varighed

3 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

42931


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)