Pleje af patient med akut medicinsk sygdom

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistent.

Formål

Patienter med akutte medicinske sygdomme, indlagt på hospital.

Beskrivelse

Deltagerne kan arbejde med en mulig rehabilitering af den akut indlagte medicinske patient på sygehusene.De kan indgå i relationer med patienter i krise, herunder forholde sig konstruktivt til etiske og moralske problemstillinger i plejen.De kan i samarbejdet med patienten og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende med udgangspunkt i de specifikke sygdoms- og evt. almene sundhedsproblemer.De kan begrunde plejen på baggrund af kvalificerede skøn og medvirke til kvalitetsudvikling af plejen og patientbehandlingen. De kan metodisk indsamle og bearbejde patientdata og har herunder indsigt i it-plejesystemer.De kan formidle samarbejdet mellem patienten og social- og sundhedspersonalet fra indlæggelse på afdelingen til patientens udskrivelse. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring med arbejdet som social- og sundhedsassistent.

Varighed

20 dage

Uddannelsesbevis

Deltagere der har gennemført uddannelsen tilfredstillende får udstedt kompetencebevis.

Brancher

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Fagkode

44008


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)