Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistent.

Formål

Den kroniske medicinske patient. Gennemførelse og evaluering af en målrettet pleje og mulig rehabilitering af den kronisk syge medicinske patient.

Beskrivelse

Deltagerne kan gennemføre og evaluere en grundlæggende, målrettet pleje og mulig rehabilitering af den kronisk syge medicinske patient, der i en vis udstrækning modtager vedligeholdende og palliativ behandling og pleje.De kan indgå i relationer med patienter med kroniske og/eller livstruende sygdomme og medvirke ved patientens sorgbearbejdning.De kan deltage i, gennemføre og evaluere pleje af patienter, der ikke har udsigt til helbredende behandling.De kan deltage i og selvstændigt varetage pleje og genoptræning af patienter med de handicap, der er en følge af deres medicinske sygdom eller lidelse. De kan begrunde plejen på baggrund af kvalificerede skøn.Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring med arbejdet som social- og sundhedsassistent.

Varighed

10 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter undervisernes vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Fagkode

44009


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)