Børns motorik, sansning og bevægelse

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Formål

Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejde ud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder.

Beskrivelse

Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejdeud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder. De kender betydningen af den indflydelse, som børns forskellige opvækstbetingelser og -miljøer har på deres motoriske kompetencer. De kan medvirke til at stimulere og styrke børns fornemmelse af kroppen, så disse på sigt udvikler krops- og livsduelighed.Deltagerne kan skabe et pædagogisk miljø, der giver børn de bedste betingelser for at udvikle deres sansemotorik, hvad angår de fysiske rammer, indretning, brug af legetøj og legeredskaber og de opgaver, de voksne stiller børnene overfor. De kan medvirke til at iværksætte motoriske aktiviteter ud fra teorier om krop og læring og med udgangspunkt i barnets egen motivation og barnets egne positive erfaringer med brug af kroppen.

Varighed

5 dage

Uddannelsesbevis

Der udstedes kompetencegivende uddannelsesbevis.

Brancher

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Fagkode

44262


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vælg hold

Tilmeld

Kviknummer

1750-44262

Afholdelsested

SOSU Nord Aalborg
På Sporet 8A
9000 Aalborg

Dato

14-12-2017 - 20-12-2017

Tilmeldingsfrist

14-11-2017

Varighed

5,0 dage

Undervisningstype

Dagundervisning

Minimum antal deltagere

23

Pris for AMU-kursister

0,00,-

Kontaktperson

Malene Kjær Jensen, tlf. 72218100, email makj@sosunord.dk