Kontaktperson i omsorg og sygepleje

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere, plejere eller personer med tilsvarende kvalifikationer. Herunder personer, der leder organiseringen af kontaktpersonfunktionen, samt personer, der står over for at skulle indføre systemet i dagligt arbejde.

Formål

Uddannelsens formål er, at deltagerne udvikler en målrettet kontaktpersonfunktion med udgangspunkt i forskellige klientgruppers ressourcer og belastninger under hensyntagen til etiske og juridiske aspekter.

Beskrivelse

Deltagerne kender kravene til personlige og faglige kvalifikationer hos en kontaktperson og kan udføre de opgaver, som funktionen indebærer på den konkrete arbejdsplads. De kan handle i overensstemmelse med de etiske og juridiske aspekter, der knytter sig til funktionen. De kan samarbejde tværfagligt med borgeren i centrum og medvirke til, at borgeren udvikler livskompetencer til at magte eget liv. Deltagerne kan analysere, vurdere og evaluere egen rolle i kontaktpersonfunktionen og kvalificere denne i samspil med kolleger og borgere. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende.

Varighed

5 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

44329


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)