Opsporing og forebyggelse af diabetes

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner, som har eller søger beskæftigelse inden for det sociale eller omsorgsmæssige område.

Formål

Uddannelsens formål er at sætte deltagerne i stand til at indgå i arbejdet med tidlig opsporing af diabetes.

Beskrivelse

Deltagerne kan ud fra kendskab til de seneste forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling indgå i arbejdet med tidlig opsporing af borgere med uopdaget diabetes.De kan medvirke i forebyggelse af diabetes ud fra viden om sammenhængen mellem kost, motion, medicin og levevis. Deltagerne kan indgå i den forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer ved diabetes ud fra viden om de tidligste og almindeligste symptomer.I samarbejde med hjemmesygeplejen kan deltagerne anvende deres observationer af en mulig uopdaget diabetes til at vejlede borgeren om at søge læge. Deltagerne kan vejlede borgeren og dennes pårørende om samfundets øvrige tilbud om hjælp, blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforeninger.

Varighed

5 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

44342


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)