Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Portører og hospitalsserviceassistenter.

Formål

Deltageren kan handle i forhold til psykisk syge, så det øvrige personales sikkerhed varetages.

Beskrivelse

Deltagerne kender symptomerne på de almindeligst forekommende psykiatriske sygdomme og psykotiske tilstande. De kan på tillidsvækkende måde skabe kontakt til og kommunikere med den psykisk syge og være med til at skabe en beroligende atmosfære.Deltagerne kender forskellen mellem lovgivningen, der er gældende for psykiatriske eller somatiske hospitaler og institutioner.De kan videregive observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere.

Varighed

5 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Patientrelateret service på sygehusene

Fagkode

44344


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)