Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Portører og hospitalsserviceassistenter.

Formål

Deltagerne kan med udgangspunkt i deres grunduddannelse og deres tidligere erhvervede viden og praksiserfaring være fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital.

Beskrivelse

Det anbefales, at deltagerne har gennemgået uddannelserne Forflytningsteknik og speciallejring, Hvad fejler den syge og Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge, før de deltager i denne uddannelse. Deltagerne kan udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital. De kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedr. tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient. De kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne. De kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere. Deltagerne kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. De kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer. De kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus-forebyggende arbejde. De kan kommunikere med somatisk og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten. De kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne.

Varighed

10 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Uddannelsen kan afsluttes med en skriftlig prøve, der kan dokumentere, at deltagerne er i stand til at varetage funktionen som fast vagt.

Brancher

Patientrelateret service på sygehusene

Fagkode

44347


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)