Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet.

Formål

Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet.

Beskrivelse

Deltageren kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens. Deltageren kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande. Deltageren kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning. Deltageren kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Deltageren kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet.

Varighed

3 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Patientrelateret service på sygehusene, Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

44783


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)