Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Deltagerne skal have arbejdserfaring fra leve-bo-miljøer for ældre eller lignende.

Formål

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne opnår viden om de socialpædagogiske tilgange til arbejdet i leve- og bomiljøer.

Beskrivelse

Deltageren kan skabe et hverdagsliv sammen med beboerne med baggrund i beboernes livshistorie. Deltageren kan medvirke til, at aktiviteter i og uden for leve- og bomiljøerne bliver tilpasset beboernes muligheder og behov. Deltageren kan støtte beboernes mestringsevne og anvende anerkendende og værdsættende arbejdsmetoder i forhold til beboerne, deres pårørende og andre samarbejdspartnere. Deltageren kan arbejde i forhold til de lokalt besluttede rammer og det lovmæssige grundlag derfor.

Varighed

4 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Fagkode

44784


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)