Tilberedning og servering for patienter

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Deltagerne skal have gennemført AMU-uddannelsen Almen Fødevarehygiejne eller have kvalifikationer svarende hertil.

Formål

Individuelt tilpasset anretning og servering for patienter og beboere samt viden om diæter og kostens generelle betydning for patienternes almentilstand.

Beskrivelse

Deltageren kan vejlede patienter og borgere om ernæringsprincipper og almindelige diæter samt deres betydning for almentilstand og livskvalitet. Deltageren kan anrette og servere mad og drikke for patienter og beboere ud fra forskellige tilberednings- og anretningsprincipper. Deltageren kan opbevare, tilberede og servere fødevarer på en hygiejnisk forsvarlig måde. Deltageren kan anvende maskiner og hjælpemidler i mindre institutionskøkkener i forbindelse med anretning og servering af mad samt indhente fornøden faglig viden.

Varighed

2 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Patientrelateret service på sygehusene

Fagkode

44829


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)