Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt.

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Portører og serviceassistenter.

Formål

Uddannelsens mål er, at deltagerne får forståelse for organisationsstrukturen på arbejdsstedet, så de kan udføre tværgående arbejdsfunktioner med viden om adfærd og etiske aspekter i hospitalsverdenen og lignende virksomheder.

Beskrivelse

Deltageren kan samarbejde og kommunikere på tværs af faggrænserne både på det rengøringsfaglige og det patientrelaterede område. Deltageren kan udføre tværgående arbejdsfunktioner inden for tilberedning af mad, depotarbejde, rengøring og patientrelateret arbejde med løft og forflytning. Deltageren kan indgå i samtalekontakten med patienterne og de pårørende om de serviceydelser, deltageren yder, og kan arbejde inden for rammerne om tavshedspligt. Deltageren kan handle ud fra forståelse for, hvilken indflydelse hans eller hendes egen adfærd og etik har på samspillet med patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Deltageren kan arbejde inden for hospitalets/afdelingens værdier, kvalitetsmål og etiske normer med respekt for forskellige afdelingers rutiner og arbejdskulturer. Deltageren kan bidrage til arbejdet med funktionsbeskrivelser, arbejdsplaner og udvikling af kvalitetsmål og kan øve indflydelse på egen arbejdssituation ud fra viden om arbejdsmiljømæssige forhold. Deltageren kan arbejde problemløsende og bidrage til udvikling af arbejdspladsen med hensyn til effektivitet og trivsel.

Varighed

12 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Patientrelateret service på sygehusene

Fagkode

44834


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)