Arbejdet som værkstedsassistent

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder som værkstedsassistenter eksempelvis på beskyttede værksteder og aktivitetstilbud.

Formål

Uddannelsen ruster dig til arbejdet som værkstedsassistent, så du kan yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne. Du lærer blandt andet at planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte samt at arbejde med mål for det pædagogiske arbejde.

Beskrivelse

Med afsæt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger kan deltageren planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte. På baggrund af forståelse for borgernes fysiske, psykiske og sociale handicap kan deltageren yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne. I det arbejde kan deltageren reflektere over egne reaktionsmønstres betydning i samspillet med borgerne. Deltageren er bekendt med relevant lovgivning i forhold til arbejdspladsens funktion og kan handle i overensstemmelse hermed, herunder bidrage til udviklingen af arbejdspladsen. Desuden kan deltageren i samarbejde med kolleger bidrage til opstilling af pædagogiske mål og metoder i handleplaner for borgerne samt deltage i arbejdet med dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.

Varighed

15 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

Fagkode

44855


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)