Patientrelateret arbejde med døende og afdøde

Ingen datoer fastsat

Der er p.t. ingen aktuelle datoer fastsat til afholdelse af dette kursus.

Aktuelle kurser

Du kan se listen med aktuelle kurser her

Nyhedsbrev

Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev her så du bl.a. kan holde dig informeret om nyt fra kursuscenteret.

Målgruppe

Målgruppen er portører og hospitalsserviceassistenter og tilsvarende grupper.

Formål

Deltagerne bliver i stand til at varetage opgaver - såvel praktiske som psykologiske - i arbejdet med alvorligt syge og døende patienter, afdøde samt deres pårørende.

Beskrivelse

Deltageren kan varetage praktiske opgaver og arbejde efter gældende procedurer med terminale patienter, afdøde og pårørende. Ved lejring og forflytning af døende patienter kan deltageren tage højde for de særlige fysiske symptomer, der kan være i terminalstadiet. Deltageren kan deltage aktivt i forbindelse med istandgørelse af afdøde. I forbindelse med afdøde patienter, der har været involveret i ulykker eller store uheld, er deltageren særlig opmærksom på regler om oplysnings- og tavshedspligt og kan håndtere evt. bevismateriale hensigtsmæssigt. Deltageren kan arbejde inden for de etiske rammer, der sættes af den døendes eller afdødes religiøse overbevisning og ønsker. Endvidere kan deltageren genkende de normale sorg- og krisereaktioner hos den døende patient og reagere hensigtsmæssigt i kontakten med både den døende og de pårørende.

Varighed

5 dage

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher

Patientrelateret service på sygehusene

Fagkode

46836


Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)